Nodeon ja JYVSECTEC kyberturvallisuusyhteistyöhön

Nodeon aloittaa kyberturvallisuuteen liittyvän yhteistyön Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutin JYVSECTEC:n kanssa. Nodeon toimittaa JYVSECTEC:n kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutusympäristöön (Realistic Global Cyber Environment) teollisuusautomaatiojärjestelmän simulaation. Toimitettava kokonaisuus simuloi tieliikennetunnelin liikenteen ja turvateknologioiden ohjausjärjestelmän sekä tunnelin sähkönjakelujärjestelmän (SCADA) toimintaa.

JYVSECTEC:n kybertoimintaympäristö on erittäin kehittynyt Internetiä ja sen todellisia rakenteita ja palveluja simuloiva ympäristö sisältäen mm. Internetin ydinpalvelut (kuten julkiset IP-osoitteet, nimi- ja aikapalvelut, sertifikaatti-infrastruktuurin, operaattorien välisen reitityksen), organisaatioiden sisäverkot, pilvi- ja konesalipalvelut, web-palvelut, sosiaalisen median, sähköiset pankkipalvelut ja rahaliikenteen sekä tärkeän verkkoliikenteen generointimahdollisuuden tuottaen ympäristöön realistista loppukäyttäjä- tai häiriöliikennettä. Lisätietoja: http://www.jyvsectec.fi

Kehitystyön avulla JYVSECTEC:n kyberturvallisuusympäristössä voidaan entistä paremmin mallintaa teollisuusautomaatio- ja sähkönjakelujärjestelmiin liittyviä uhkakuvia ja suorittaa organisaatiotason kyberturvallisuusharjoituksia. Harjoituksissa voidaan turvallisesti mallintaa ja evaluoida kyseisiin järjestelmiin liittyviä teknisiä uhkia sekä organisaatioiden toiminnallista kyvykkyyttä kyberuhkatilanteissa.

Share on LinkedInTweet about this on Twitter