Nodeon vahvasti mukana Suomen älyliikennehankkeissa

Nodeon Oy antaa vahvan panoksensa useisiin Suomen älyliikennehankkeisiin.

Mittavimpana näistä on Tampereen rantatunnelin allianssin kanssa solmittu sopimus tunnelin toteutusvaiheen liikenteenhallinta- ja LVIS-ratkaisujen suunnittelusta sekä liikenteenhallintajärjestelmän toimituksesta. Muita käynnissä olevia tunnelihankkeitamme ovat Vt12 Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelmavaihe (sisältää kolme tunnelia) sekä Helsingin kaupungille toteutettavat Teollisuuskadun tunnelin rakennussuunnitteluvaihe ja Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelin liikenteenhallintajärjestelmän toteutus.

Muita merkittäviä käynnissä olevia älyliikennehankkeitamme ovat Vt22 Oulun tie- ja rakennussuunnitelmavaiheen liikenteenhallintaratkaisujen suunnittelutoimeksianto sekä pääkaupunkiseudun Kehä III -informaatiojärjestelmän laajennus tapahtumapohjaiseksi tiedotusjärjestelmäksi.

Share on LinkedInTweet about this on Twitter