Teollinen Internet

Teollinen internet (IIoT, Industrial Internet of Things) on tämän hetken tärkeimpiä digitalisaatioon liittyviä muutosaaltoja maailmanlaajuisesti, jossa jatkuvasti lisääntyvät verkkoon kytketyt laitteet ja palvelut mahdollistavat niihin liittyvän tiedon hyödyntämisen älykkäällä tavalla. Uuden teknologian avulla voidaan reaaliajassa seurata ja optimoida laitteiden ja palvelujen toimintaa sekä saada tietoa niiden tilasta ja ominaisuuksista. Laitteista, koneista, prosesseista ja palveluista kerätyn tiedon avulla voidaan ennakoida ja automatisoida työvaiheita, ja parhaimmillaan jalostamalla kerättyä dataa voidaan synnyttää uusia älykkäitä palveluinnovaatioita.

Teollisen internetin terminologiaan liittyy usein myös ulkomainen kirjainlyhenne IoT eli Internet Of Things (”Esineiden ja asioiden internet”). IoT:ta on kuitenkin yhä enenevissä määrin alettu käyttämään liittyen saman kehityksen kuluttajille suunnattuihin tuotteisiin ja palveluihin. Tämän vuoksi Teollinen internet erotetaankin usein kuluttajatason tarpeisiin suunnatusta IoT:stä kirjainlyhenteellä IIoT (Industrial IoT), joka kuvaa siis saman kehityksen yritysten näkökulmaa.

Teollinen Internet, tai digitalisaatio yleisemmin, on kuvattu kolmanneksi teolliseksi vallankumoukseksi. Hyvin Teollisen internetin kehityksen suuntaa kuvaa ajatus siitä, että edellisten kahden vuosikymmenen aikana valtaosa Internetiin tuotetusta tiedosta on ihmisen tuottamaa. Teollisen internetin ja IoT:n myötä yhä suurempi osa Internetiin ja ”pilveen” kerääntyvästä tiedosta on automaattisesti erilaisten mittausten ja sensoreiden avulla kerättyä. Tietoa analysoidaan automaattisesti analytiikkaohjelmistojen avulla ja tiedon avulla tehdään päätöksiä joko liiketoimintaprosessien ohjaamiseksi tai kuluttajan elämään liittyen.

Teollinen internet, jossa älykkäästi verkottuneet tuotteet ja palvelut ovat yhteydessä toisiinsa, edellyttää uudenlaisen monikerroksisen teknologiapinon hallintaa. Älykkäät verkkoon kytketyt koneet, laitteet ja tuotteet tuottavat toimilaitteiden, mittareiden ja antureiden avulla tietoliikenneverkkojen ja -palvelujen avulla automaattisesti tietoa IT- ja pilvialustoihin. Kerättyä tietoa (”Big data”) analysoidaan data-analytiikkakerroksessa yritysten ja niiden liiketoiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi. Vertikaalisesti koko teknologiapinossa tulee ottaa huomioon tietoturva, joka tulee huomioida pinon jokaisella tasolla (kyberturvallisuus).

Teollinen internet ja nopea kehitys

Teollisen internetin kehityksessä teknologiapinossa erityisen kehityksen kohteena on jatkuvasti lisääntyvä kenttätasolla tapahtuva tiedonkeruu, jotta laitteiden toiminnan ja prosessien toiminnan mittaaminen olisi kattavampaa, luotettavampaa ja tarkempaa. Toinen nopeasti kehittyvä kerros on datan analysointikerros, jonka avulla todellisuudessa ulosmitataan koko Teollisen internetin ratkaisun arvo. Massiivisen tiedonkeräämisen tulee tuottaa kouriintuntuvaa arvoa liiketoimintapäätösten tueksi ja prosessien kehittämiseksi.

Teollinen internet siirtää ratkaisut piiristä pilveen. Nodeon on Teollisen internetin ratkaisujen monitaitaja, jonka henkilökunta on toteuttanut kriittisissä infra- ja teollisuusympäristöissä hajautetun laitehallinnan ja tiedonkeruun ratkaisuja jo lähes 20 vuoden ajan. Nodeonilla teollinen internet hallitaan kattavasti, erilaisista laite- ja sensorirajapinnoista teollisuuden automaatioprosesseihin, turvallisiin tiedonsiirtoratkaisuihin sekä keskitettyihin asiakkaan tarpeisiin räätälöityihin ohjaus- ja hallintajärjestelmiin saakka.

Teollinen internet – ota yhteyttä ja kysy lisää ratkaisuistamme