Tampereen rantatunneli – Tieliikenteen teollisuuslaitos keskellä kaupunkia

Älyliikenne on yksi Teollisen Internetin merkittävimmistä sovellusalueista. Älyliikenneratkaisujen avulla pyritään kehittämään liikennejärjestelmän sujuvuutta, turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Tieliikenteessä tunnelit ovat liikenteen ja olosuhteiden hallinnan kannalta haastavimpia yksittäisiä tieosuuksia ja teknisesti kehittyneimpiä tieliikenteen infrakohteita. Tunneleissa on etenkin kaupunkialueilla paljon liikennettä ja häiriötilanteisiin reagointi vaatii tunnelin hallintajärjestelmältä jatkuvaa tilannekuvan seurantaa sekä välittömiä toimia liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. Tunnelien turvajärjestelmien kehittymisen taustalla on vuonna 2004 säädetty EU-tunnelidirektiivi (2004/54/EY), jonka tavoitteena on varmistaa, että kaikki EU:n alueella sijaitsevat yli 500 metrin maantietunnelit täyttävät turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset.
Tampereen rantatunneli on Suomen pisin, yli 2,3 kilometriä pitkä, ja teknisesti kehittynein maantietunneli. Järjestelmän toiminta perustuu laajaan liikenteen ja ympäristöolosuhteiden tilannekuvan seurantaan. Liikenteen sujuvuus varmistetaan automaattisesti ohjautuvilla liikenteen ohjauslaitteilla sekä muun tunnelin turvateknologian avulla. Rantatunneli sisältää teollisuuslaitoksen laajuisen automaatiojärjestelmän.

Tilannekuva hallussa

Tampereen tunnelissa liikennetilanteen seuranta varmistetaan lähes 150 häiriönhavainto- ja seurantakameran sekä tienpinnan alle asennettujen mittaussilmukoiden avulla. Häiriönhavaintokameroiden kuvantulkintaohjelmistot ja mittaussilmukat varmistavat liikennevirran häiriötilanteiden tunnistamisen. Tunnelin ilman laatua, riittävää ilman virtausta ja näkyvyyttä havainnoidaan yli 30 mittauspisteessä. Tunnelin kattoon on asennettu 16 kilometriä paloilmaisinkuitua, joka varmistaa mahdollisen palopaikan havainnoinnin muutaman metrin tarkkuudella. Kaikella tällä varmistetaan häiriötilanteiden välitön tunnistaminen ja oikein kohdistetut turvallisuustoimenpiteet.

Turvateknologia takaa liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden

Tarkka tilannekuva mahdollistaa tehokkaan tunnelin hallinnan. Tunnelin hallintajärjestelmä varmistaa kaikkien tunnelin tiedonkeruu- ja ohjauslaitteiden sekä alajärjestelmien yhteistoiminnan. Liikenteen sujuvuus varmistetaan yli sadalla liikennetilanteen mukaan muuttuvalla liikenteen ohjaus- ja opastuslaitteella. Ilmanvaihdosta huolehtii 75 ympäristömittausten perusteella säätyvää puhallinta. Valaistusta säädetään automaattisesti, jotta sisäänajon valaistus vastaa aina päivänvalon voimakkuutta. Sammutustilanteet hoidetaan Suomen tunneleissa ainutlaatuisella sprinklerijärjestelmällä, joka suihkuttaa vesisumun tarvittaessa koko tunnelin leveydelle.

Kattava turvateknologia vaatii myös raskasta infraa. Tunnelin sähkönsyöttö on varmistettu sähköyhtiöiden tyypillisesti käyttämällä 20 kilovoltin sähkönjakelujärjestelmällä ja vesienkäsittelyn kapasiteetti on verrattavissa suureen kylpylään. Tunnelin sisällä on varmistettu mobiiliverkon ja pelastusviranomaisten Virve-verkon toiminta sekä yhteys hätäkeskukseen yli 50 pisteestä. Tunnelin tiedonsiirtoverkko on konesalien käyttövarmuuden luokkaa ja on yhdistetty kahta eri kuitureittiä pitkin Tampereen tieliikennekeskukseen, joka operoi järjestelmää 24/7.

Ihan kaikkea tätä ei välttämättä tule ajatelleeksi, kun ajaa tunnelin läpi.

HALUATKO
LISÄTIETOA?

Ilkka Tuunanen
ilkka.tuunanennodeon.com
040 5260 953