Avainhenkilöt

Timo

Timo Majala

Director, partner
M. Sc. Telecommunications
B. Sc. Software development
timo.majalanodeon.com
+358 40 7511 790

LinkedIn-profiili

Toimiani ohjaa intohimoinen ja poikkitieteellinen suhtautuminen liiketoimintaan ja yrittämiseen. Huomaankin säännöllisesti löytäväni itseni keskeltä intensiivisiä keskusteluja liittyen viestintään Lue lisää »

Toimiani ohjaa intohimoinen ja poikkitieteellinen suhtautuminen liiketoimintaan ja yrittämiseen. Huomaankin säännöllisesti löytäväni itseni keskeltä intensiivisiä keskusteluja liittyen viestintään, dokumentaation merkitykseen, tuotteistamiseen tai laatuun ja prosesseihin. Joidenkin mukaan saatan välillä olla myös aikamoinen pilkunviilaaja, erityisesti dokumentaatioon liittyen. Pakko myöntää, että tämä lienee välillä ihan oikeutettuakin.

Humanistisesta otteesta huolimatta minulla on pitkä ja monipuolinen työ- ja yrittäjyystausta teknologia-aloilla. Erityisesti minulle on karttunut kokemusta aloista, kuten älyliikenteen ratkaisut, B2B-ohjelmistokehitys, tietohallintojen konsultointi sekä teleoperaattoritoiminta.

Neuvoni nuorille yrittäjyysuraan tähtääville opiskelijoille on, että valitkaa rohkeasti opintosuunnitelmaanne poikkitieteellisiä opintoja. Hyvinä vaihtoehtoina voisivat toimia vaikkapa työpsykologia, filosofia, laskentatoimi ja viestintä. Uskokaa, eivät varmasti menisi hukkaan!

Ilkka

Ilkka Tuunanen

Director, partner
Smart traffic solutions
B. Eng.
ilkka.tuunanennodeon.com
+358 40 5260 953

LinkedIn-profiili

Melko rauhallisen ulkokuoreni alta paljastuu päättäväisellä asenteella varustettu ongelmanratkaisija, joka nauttii tilanteista, jotka aiheuttavat useimmille harmaita hiuksia. Lue lisää »

Melko rauhallisen ulkokuoreni alta paljastuu päättäväisellä asenteella varustettu ongelmanratkaisija, joka nauttii tilanteista, jotka aiheuttavat useimmille harmaita hiuksia. Ominta aluettani ovat laajojen kokonaisuuksien hallintaa vaativat tehtävät. Työtavoiltani olen luotettava tiimipeluri, joka tekee mielellään päätöksiä. Tosin useimmiten päätöksentekoa edeltää asioiden syvällinen pohdinta ja riskien kartoitus, jolloin lopputulos on yleensä myös parempi.

Monipuolinen tekninen osaamiseni muodostuu sähköstä, automaatiosta, tietoliikenteestä ja ohjelmistoista sekä näiden integroinnista. Olen toiminut erilaisten infra-, liikenne- ja tunnelihankkeiden teknisten järjestelmien parissa yli 15 vuotta, joka on sisältänyt kaikkea aina esisuunnittelusta toteutukseen. Tämä kokemus on antanut minulle vahvan ja laaja-alaisen näkemyksen projektitoiminnasta.

Paras tapa päästä haluttuun lopputulokseen on vahva tiimityö ja hyvä kommunikaatio.

Jarno

Jarno Kallio

Director, partner
Software development business
B. Eng.
jarno.kallionodeon.com
+358 50 5231 901

LinkedIn-profiili

Pragmaattinen lähestymistapa on ajatusmallieni lähtökohta. Pyrin aina näkemään asiat osana suurempaa kokonaisuutta ja ratkaisemaan ongelmat kokonaisvaltaisesti. Lue lisää »

Pragmaattinen lähestymistapa on ajatusmallieni lähtökohta. Pyrin aina näkemään asiat osana suurempaa kokonaisuutta ja ratkaisemaan ongelmat kokonaisvaltaisesti. Omaan hyvät johtamis- ja ihmissuhdetaidot ja koen niiden olevan ensisijaisen tärkeitä, kun työskentelemme yhdessä asiakkaan kanssa. Mielestäni kaiken tekemisen tulee perustua asiakkaan ongelmien ja liiketoiminnan ymmärtämiseen.

Taustallani on yli 15 vuoden kokemuksen erityyppisistä ja erikokoisista tietojärjestelmäprojekteista, joissa olen ollut kaikissa rooleissa ohjelmoijan ja projektipäällikön välillä. Viime aikoina erityisesti erilaiset integraatioprojektit ovat olleet minun vastuualueellani. Minulla on myös vahva osaaminen arkkitehtuurisuunnitteluun ja tietojärjestelmien ymmärryksen siirtämisestä teknisten ratkaisujen ja liiketoiminnallisten välillä.

Ohjelmistoliiketoiminta on yksinkertaisesti asiakkaiden ongelmien ratkaisua ja parhaiten ne ratkeavat saumattomalla yhteistyöllä, hyvällä projektien johtamisella sekä kokonaisvaltaisella asiakkaan liiketoimintamallien ymmärtämisellä.

Stefan-3

Stefan Larsson

Chief Executive Officer, partner
Fore ITS Ab
stefan.larssonnodeon.com
+46 76 0457 543

LinkedIn-profiili

Vahvuuksiani ovat ihmisten kanssa toimiminen sekä periksi antamattomuus. Eteenpäin ajavana voimana ovat uudet haasteet Lue lisää »

Vahvuuksiani ovat ihmisten kanssa toimiminen sekä periksi antamattomuus. Eteenpäin ajavana voimana ovat uudet haasteet muistaen, että mitään merkittävää ei ole mahdollista saavuttaa ilman kovaa työntekoa.

Ajatusmallini olen testannut työelämässä jo yli 20 vuoden ajan erilaisissa johdon, myynnin ja projektinhallinnan tehtävissä. Tänä aikana kokemusta on karttunut erityisesti asiakasrajapinnan hallinnasta ja vaativista myyntitehtävistä, kuten markkinoiden avaamisesta, organisaatioiden kehittämisestä sekä laajoista tarjouslaskenta- ja toimitusprojekteista. Ammatillisen osaamisen kannalta minulla on pitkä kokemus pysäköintiratkaisuista sekä erilaisista älyliikenteen ratkaisuista sekä Ruotsissa että kansainvälisesti.

Kuten saatatkin jo päätellä, niin minun lasini on aina puoliksi täynnä!

Joel

Joel Kuusela

Chief Technology Officer, partner
joel.kuuselanodeon.com
+358 40 5867 134

LinkedIn-profiili

Työssäni olen pitkän tähtäimen strategi, joka pitää mielellään monta rautaa tulessa. Etsin mielelläni aina uusia näkökulmia ja ratkaisuja Lue lisää »

Työssäni olen pitkän tähtäimen strategi, joka pitää mielellään monta rautaa tulessa. Etsin mielelläni aina uusia näkökulmia ja ratkaisuja niin teknologiassa kuin yritystoiminnassakin. Ongelmanratkaisu ja innovointi ovat minulle mieleisiä aihealueita.

Laaja-alainen osaamiseni rakentuu vahvan jo nuorella iällä hankitun ohjelmointiosaamisen päälle. Toimin luontevasti useilla eri teknologia-alueilla ja pystyn rakentamaan monipuolisen osaamiseni pohjalta uudenlaisia toimialariippumattomia ratkaisuja sekä liiketoimintaa uusille toimialoille. Vahvuuteni on pysyä mukana nopeasti kehittyvällä ICT-alalla ja kehitän osaamistani aktiivisesti myös vapaa-ajalla. Kiinnostukseni on vahvasti myös yritystoiminnan rakentamisessa ja yritysjohtamisessa.

Olen intohimoisesti mukana rakentamassa asiakkaidemme liiketoiminnalle nopeasti kasvavaa arvoa!

Lari

Lari Väänänen

Chief Development Officer, partner
M.Sc. Software development
lari.vaananen@nodeon.com
+358 50 5750 773

LinkedIn-profiili

Vuosien varrella olen onnistuneesti yhdistänyt akateemisen koulutustaustani ja teoreettisen tutkijan luonteeni kentällä toimimiseen kypärä päässä sekä asiakasrajapinnassa vaikuttamiseen. Lue lisää »

Vuosien varrella olen onnistuneesti yhdistänyt akateemisen koulutustaustani ja teoreettisen tutkijan luonteeni kentällä toimimiseen kypärä päässä sekä asiakasrajapinnassa vaikuttamiseen. Luonteenomaista minulle on isojen vastuiden kantaminen sekä luotettavuus kaikessa toiminnassani, samalla kun takaraivoon jyskyttää periksi antamaton halu saada ongelmat ratkaistua. Niin projekteissa kuin muussakin liiketoiminnassa tärkeiksi kokemiani arvoja ovat laadunvarmistus, avoin ja aktiivinen viestintä sekä dokumentointi.

Ohjelmistokehitykseen liittyen arvostan erityisesti kokonaisvaltaisuutta. Teknologisesti olen vuosien varrella työstänyt ratkaisuja piiristä pilveen, ja luontaisesti ottanut myös asiakasrajapinnat haltuuni. Taustalla vaikuttaa pitkä käytännön työskentely tunneli-, moottoritie- ja pysäköintijärjestelmien parissa sekä M2M-ratkaisujen ja tuotteistuksen kentässä niin kotimaassa kuin myös kansainvälisestikin.

Heittäydy rohkeasti päin uusia haasteita, vaikka ne eivät aina kovin helppoja olisikaan!

Markku

Markku Pakarinen

Planning Manager
B. Eng.
markku.pakarinennodeon.com
+358 40 5960 233

LinkedIn-profiili

Työssäni ja muussakin toiminnassani olen ahkera, luotettava ja yhteistyötaitoinen. Yhtenä valttinani koen myös rauhallisuuden säilyttämisen tiukoissakin tilanteissa. Lue lisää »

Työssäni ja muussakin toiminnassani olen ahkera, luotettava ja yhteistyötaitoinen. Yhtenä valttinani koen myös rauhallisuuden säilyttämisen tiukoissakin tilanteissa. Tämän päivän nopeasti kehittyvillä markkinoilla on tärkeää suhtautua avoimesti uusiin ratkaisuihin, unohtamatta kuitenkaan historian saatossa hyväksi havaittuja toimintatapoja.

Tehtävissäni tukeudun vankkaan suunnittelukokemukseeni erityisesti liikenteen ja infran alalta. Toimenkuvani ovat koostuneet mm. monipuolisista sähkö- ja automaatioalan suunnittelutehtävistä, joissa osaamisaluettani ovat erityisesti maantietunnelien liikenteenohjaus- ja turvajärjestelmät, moottoriteiden liikenteenohjaus ja tievalaistus sekä avattavien siltojen ratkaisut.

Uskon avoimen ja rehellisen yhteistyön johtavan hyvään lopputulokseen. Toteutetaan yhteisiä projekteja hyvän yhteistyön merkeissä!