Suomessa ensimmäisiä moottori- ja valtateitä sekä tunneleita alettiin varustamaan älykkäillä liikenteenhallintajärjestelmillä 90-luvun puolivälissä. Nodeonin asiantuntijat ovat olleet mukana lähes kaikissa näissä hankkeissa.  

Älykkään liikenteen projektien toteutukset ovat Nodeonin ydinosaamista. Toimimme asiantuntijoina suunnittelu- ja konsulttitehtävissä automaation, sähkön, tietoliikenteen sekä ohjelmistojen osalta. Asiantuntijoillamme on näiden osa-alueiden menestyksekkäästä hoitamisesta erittäin pitkä kokemus. Itse asiassa se kattaa toimialan koko elinkaaren, aina 90-luvulta tähän päivään.

Tyypillisesti Nodeon toimii liikennehankkeissa aluksi suunnittelijana, ennen toteutusvaihetta. Toteutusvaiheessa olemme tilaajan tai rakentajan asiantuntijatehtävissä varsin monipuolisissa rooleissa.

Toimintakenttämme kattaa laajasti erilaisten liikenneympäristöjen rakennus- ja kehityshankkeet, joita ovat mm.:

 • Tunneli ja muut maanalaiset tilat
 • Tie- ja katuympäristöt
 • Moottoritiet
 • Sillat
 • Raja-asemat
 • Pysäköintilaitokset- ja alueet
 • Kanavat
 • Liikenteen kehitys- ja pilottikohteet
 • Liikenteenhallintaa tukevat ohjelmistoympäristöt
 • Järjestelmien toteuttaminen
 • Tunnelit
 • Tie- ja katuympäristöt
 • Moottoritiet
 • Sillat
 • Järjestelmäintegraatio
 • SCADA-ohjelmointi
 • PLC-ohjelmointi
 • Käyttöönotto
 • Laitetoimitukset
Ilkka Tuunanen

Haluatko lisätietoja?

Ilkka Tuunanen

Kuvituskuva

Mukana lähes kaikissa suomen suurimmissa liikenneprojekteissa yli 20 vuoden ajan.

Alan huippuosaamista Nodeonilta

Liikennesektorin toimialaosaaminen sekä liikenteen teknisten järjestelmien syvällinen tuntemus luovat vahvan pohjan toiminnallemme erilaisten hankkeiden toteutusvaiheessa. Henkilöstömme on ollut mukana lähes kaikissa Suomessa toteutetuissa teiden liikenteenhallintajärjestelmien suunnittelu- tai toteutusprojekteissa sekä useissa merkittävissä tie- ja tunnelihankkeissa ulkomailla.

Projekteihin pystymme tarjoamaan maan asiantuntevimman ja kokeneimman tiimiin. Henkilöstöllämme on kokemusta yli 100 liikenneprojektin toteutusta yli 20 vuoden ajalta. Kehitämme osaamistamme jatkuvasti. Asiantuntemuksemme pohjautuukin laaja-alaisen tekniseen osaamiseen, jota tarvitaan tyypillisesti hankkeissamme.

Erityisen tärkeässä roolissa projekteissamme on kaikkien osajärjestelmien yhteistoiminnan varmistaminen – järjestelmäintegraatio, jossa automaatio, ohjelmistot ja rajapinnat, tietoliikenne, sähkö ja kaikki tekniset erillisjärjestelmät sovitetaan saumattomasti yhteen.

Projektiemme toteutusvaihe muodostuu tyypillisesti seuraavista tehtävistä:

 • Järjestelmäintegraatio
 • PLC-ohjelmointi
 • SCADA-ohjelmointi (käyttöliittymät)
 • Ohjelmistokehitys (laitteet, rajapinnat, käyttöliittymät)
 • Toteutusvaiheen suunnittelu
 • Projekti- ja konsultointipalvelut
 • Käyttöönottovaiheen tehtävät
 • Laitetoimitukset (ohjausjärjestelmä ja tietoliikenne)
 • Ylläpitovaiheen tehtävät

Meistä ensiarvoisen tärkeää on suunniteltujen ratkaisujen hyvä arkkitehtuuri ja avoimuus sekä standardit toteutustavat. Mielestämme projektitoiminnassa tärkeintä on kuitenkin luotettavuus – mikä onkin yrityksemme ensimmäinen ja tärkein arvo.

Teemme sen, mitä on sovittu ja luvattu.

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top