Älykkäiden liikenteenhallintajärjestelmien ylläpitotoiminnassa on erittäin tärkeää ymmärtää mahdollisimman laajasti järjestelmien toimintaa ja niissä käytettyä teknologiaa. Nodeonin toteuttama järjestelmän suunnittelu- ja toteutusprojekti mahdollistavat myös sen laadukkaan ylläpitotoiminnan. 

Liikenteenhallintajärjestelmät sisältävät paljon monipuolista teknologiaa. Ne voivat pitää sisällään mm. räätälöityjä ohjelmistoja, teollisuusautomaatiota, LVI-, tele- ja turvajärjestelmiä, älykästä valaistusta, sähkönjakelua, tietoliikenneverkkoja, kamerateknologiaa, sensoreita, konenäköjärjestelmiä sekä tien varren älykkäitä opasteita ja laitteita.

Kaiken tämän syvällinen ymmärrys on mielestämme oleellista liikenteenhallintajärjestelmien laadukkaan ja onnistuneen ylläpitotoiminnan kannalta.

Teknologiaosaamisen lisäksi myös prosessimalleilla on tärkeä rooli ylläpitotoiminnassa. Liikenteenhallintajärjestelmiin liittyvässä ylläpitotoiminnassa on tullut yleiseksi käytännöksi toteuttaa ylläpito perinteisten IT-järjestelmien puolelta tutuksi tulleen ITIL-prosessimallin mukaisesti. ITIL-malli antaa ylläpitotoiminnalle sekä toimijoille yhteiset toimintamallit ja terminologian, joita käyttämällä virheiden mahdollisuudet minimoidaan.

Jaakko Jokisalo

Haluatko lisätietoja?

Jaakko Jokisalo

Kuvituskuva

Älyliikennejärjestelmien laaja-alainen ymmärrys sekä ylläpitotoiminnan prosessimallien hallinta mahdollistaa laadukkaan järjestelmien ylläpitotoiminnan.

NODEONILLA MERKITTÄVÄ ROOLI LIIKENTEENHALLINTAJÄRJESTELMIEN YLLÄPITOTOIMINNASSA

Nodeonin ylläpitovastuulla on mm. puolet liikenteenhallintajärjestelmistä Suomessa. Ylläpidettävät järjestelmät sisältävät tunneleiden, moottori- ja valtateiden sekä siltojen ohjaus- ja hallintajärjestelmien lisäksi erilaisia informaatio- ja opastusjärjestelmiä sekä muita keskeisiä liikenteenhallintajärjestelmien ohjelmistoja. Näiden lisäksi Nodeonilla on kokemusta muun muassa meriliikenteen hallintajärjestelmien ylläpidosta.

Operatiivisesti Nodeonilla järjestelmien ylläpidosta vastaa ylläpitotiimi, joka muodostuu monipuolisesti eri alojen teknologiaosaajista. Tiimin jäsenillä on perusteellinen ymmärrys ylläpidossa olevien ohjaus- ja hallintajärjestelmien teknologioista.

Nodeonilla järjestelmien ylläpito perustuu aina määrämuotoiseen palvelukuvaukseen ja palvelusopimukseen. Palvelukuvaus määrittelee palvelun sisällön mm. toiminnallisen prosessin, käytettävien teknologioiden ja palvelutason suhteen. Asiakaskohtainen palvelusopimus määrittelee normaalien sopimuksen osapuoliin liittyvien sopimusteknisten asioiden lisäksi ylläpidettävät järjestelmät ja asiakaskohtaiset tarpeet.

 

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top