Läpiajoliikenteellä tarkoitetaan tietyn alueen tai väylän läpi ajavaa liikennettä. Nodeonin kamerapohjainen läpiajoliikenteen mittausratkaisu pystyy läpiajoliikenteen mittaamisen lisäksi laajaan läpiajoliikenteen analysointiin.

Joillakin väylillä läpiajoliikenne on toivottavaa liikennettä, kuten kaupunkien ohitustiet, joille kaupungin läpiajoliikenne pyritään mahdollisimman tehokkaasti ohjaamaan. Joskus läpiajoliikennettä pyritään välttämään. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi kaupunkien keskustat, joissa yksityisautoilun määrää pyritään vähentämään.

Läpiajoliikenteen onnistunut mittaaminen vaatii ajoneuvon yksilöllistä tunnistamista vähintään kahdessa pisteessä. Läpiajoliikenteen määrän lisäksi olisi usein hyödyllistä tietää, mistä läpiajoliikenne on peräisin? Tämä on erityisesti oleellista tietoa silloin, kun läpiajoliikenteeseen pyritään vaikuttamaan.

Nodeonin kehittämä läpiajoliikenteen mittaus- ja analysointiratkaisu vastaa kysymyksiin: mikä on läpiajoliikenteen määrä ja mistä se on peräisin? Samalla läpiajoliikenteelle toteutetaan Nodeonin tarjoama liikennevirran analysointi, joka luokittelee läpiajoliikenteen monipuolisesti lähtöalueen mukaan sekä kertoo sen jakautumisen eri ajoneuvotyyppeihin, käyttövoimiin ja läpiajoliikenteen CO2-päästöt.

KÄYTTÖKOHTEET

  • Tietyn väylän läpiajoliikenteen mittaus ja analysointi (läpiajoliikenteen tarkka profilointi lähtöalueiden ja ajoneuvokoostumuksen suhteen)
  • Laajempien alueiden läpiajoliikenteen mittaus useampien mittapisteiden avulla (esim. kaupunkikeskustan läpi kulkevan läpiajoliikenteen mittaus samanaikaisesti useilta sisään- ja ulostuloväyliltä)
  • Kaupunkien välisen pendelöintiliikenteen analysointi liikenteen pääväylillä
  • Kauppakeskusten tai liityntäpysäköintialueiden asiakkaiden lähtöalueanalyysit ja viipymäanalyysit
  • Liikennevirtojen analysointi
  • Reaaliaikainen tilannekuva
  • Kamerapohjainen mittaaminen
  • Energiaomavaraiset ratkaisut
  • Tuotteistetut ratkaisut
Timo Majala

Haluatko lisätietoja?

Timo Majala

Kuvituskuva

Nodeonin tuotteistama siirreltävä energiaomavarainen kameramittauspiste lyhytaikaisiin läpiajoliikenteen mittauksiin.

TEKNINEN TOTEUTUS

Läpiajoliikenteen mittaus ja analysointi perustuu kahden tai useamman rekisterintunnistuskamerapohjaisen mittauspisteen avulla tehtävään mittaukseen.

Nodeonin Smart City -järjestelmä hallitsee myös useiden mittauspisteiden ryhmistä muodostettavia virtuaalisia mittauspisteitä. Näin voidaan esimerkiksi kaikki kaupunkikeskustan lännen puoleiset sisääntuloväylät yhdistää yhdeksi virtuaaliseksi mittauspisteeksi ja sama tehdään idän ulosmenoväylille.

Läpiajoliikenteen mittauksia voidaan toteuttaa kiinteiden mittauspisteiden tai Nodeonin tuotteistamien energiaomavaraisten väliaikaisten mittauspisteiden avulla.

Nodeon Smart City -portaali tuottaa asiakkaan käyttöön läpiajoliikenteestä jatkuvan reaaliaikaisen tilannekuvan, liikennevirtaan liittyviä tunnuslukuja, tunnuslukujen kehitystä kuvaavia graafeja sekä historiatietojen raportointimahdollisuudet. Mittauspisteiden raakadata voidaan tuottaa myös asiakkaan omia analyyseja varten

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Referenssejä

Helsingin ydinkeskusta-alueen väliaikainen läpiajoliikenteen analysointi

Helsingin kaupungille talvella 2018 toteutetut läpiajoliikenteen mittaukset ovat erinomainen esimerkki Nodeonin Liikennevirran mittaus ja analysointi -ratkaisun tuottamista hyödyistä liikennesuunnitteluhankkeiden lähtötietojen tuottamiseen liittyen.

Tutustu caseen

Back to top