Tietoliikenneverkkojen suunnittelussa, kuten monen muunkin teknologia-alan, hallittavien alueiden kasvaa jatkuvasti. Nodeonin erityisosaamisaluetta on tietoliikenneverkkojen suunnittelu kriittisen infrastruktuurin ja teollisen internetin haastavilla alueilla.

Kriittisen infrastruktuurin kohteet vaativat tietoliikenneverkkojen suunnittelun kannalta kohteiden erityistä ympäristöolosuhteiden huomioimista. Usein kohteet ovat myös toimintavarmuutensa puolesta erittäin kriittisiä, jolloin tietoliikenneverkon toimintavarmuuteen ja tietoturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Yksi tärkeä osa verkkojen suunnittelua kriittisen infrastruktuurin kohteissa on teollisen ethernetin laitetarjoaman ja niiden ominaisuuksien hallinta. Teollisen ethernetin ratkaisuissa tunnusomaisia piirteitä ovat nimenomaan kovennetut ympäristöolosuhdevaatimukset sekä (erityisesti aikaisemmin) laitevalmistajakohtaiset millisekuntitasolla katkoista toipuvat rengasverkkojen toteutukset.

Teollinen internet (/IoT) on myös asettanut omia erityishaasteita tietoliikenneverkkojen kehitykselle. Tästä esimerkkinä langattomien verkkojen kehitys, jossa perinteinen verkon kapasiteetin kasvattaminen ei ole ohjannut kehitystä, vaan pikemminkin verkon kapasiteetin kustannuksella on keskitytty päätelaitteiden mahdollisimman pieneen virrankulutukseen.

Nodeon on keskittynyt tietoliikenneverkkojen suunnitteluun kriittisen infrastruktuurin ja teollisen internetin kohteissa.

 • Kytkinverkot
 • Reititysverkot
 • Teollinen ethernet
 • Teollinen internet
 • Haastavat olosuhteet
 • Mobiiliverkot
 • Langattomat ratkaisut
 • Tietoturvallisuus
Timo Majala

Haluatko lisätietoja?

Timo Majala

NODEON TIETOLIIKENNESUUNNITTELIJANA

Tietoliikennesuunnittelun osa-alueilla Nodeon on erityisesti keskittynyt verkkojen suunnitteluun kriittisen infrastruktuurin ja teollisen internetin kohteissa. Hallitsemme erittäin hyvin haastavien ympäristöolosuhteiden, verkon käyttövarmuuden sekä kovennettujen tietoturvavaatimusten huomioimisen verkon suunnittelussa.

Asiantuntijoillamme on myös pitkä kokemus mobiiliverkoissa toteutettavista ratkaisuista. Olemme oppineet, että näissä ratkaisuissa tiedonsiirtoratkaisut vaativat koko järjestelmäarkkitehtuurin suunnittelua mobiiliverkon ominaispiirteet huomioiden.

Mobiiliverkon toteutuksissa Nodeonin erityinen vahvuus on myös vahva ohjelmointiosaaminen. Ohjelmoitavien mobiilipäätelaitteiden (esim. Python) avulla pystymme toteuttamaan järjestelmätasolla hajautetun arkkitehtuurin toteutuksia, joissa tiedonsiirto julkisissa mobiiliverkoissa voidaan protokollatasolla toteuttaa salatusti, kaksisuuntaisesti ja operaattoririippumattomasti.

Alla on kuvattu tietoliikennesuunnitteluun liittyviä osaamisalueitamme:

 • Kytkin- ja reititysverkkojen suunnittelu
 • Teollinen ethernet
 • Haastavien olosuhteiden hallinta
 • Mobiiliverkot
 • Langattomat ratkaisut
 • Palomuuriympäristöt
 • Tietoturvallisuus

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top