Digitraffic tarjoaa kattavan ja avoimen tietorajapinnan eri liikennemuotojen tietoon Suomessa. Nodeon hyödyntää tietoja liikenneanalytiikassaan, yhdistelee niitä asiakaskohtaiseen tietoon ja tarjoaa tehokkaat työkalut Suomen päätieverkon liikenteen tilannekuvaan ja historiatietoihin.

Julkishallinnon hallussa olevan tiedon jakaminen yksityissektorin käyttöön on osa EU:n laajuista trendiä. Tavoitteena on synnyttää tiedon avulla uutta liiketoimintaa. Mahdollisuudet ovatkin merkittävät, sillä julkishallinnolla on hallussaan kiinnostavia tietovarantoja.

Tätä suuntausta voidaan ajatella myös hyödyn tarjoamisena takaisin sen maksajille. Ovathan julkishallinnon järjestelmät ja tietovarannot kuitenkin kansalaisten ja yritysten verovaroin maksamia.

Digitrafficilla on Suomessa pitkä historia. Alun perin sitä alettiin kehittämään 2000-luvun alussa VTT:n ja TKK:n projektissa, ja tavoitteena oli tuottaa entistä parempia liikennetelematiikan palveluja.

Monien kehitysvaiheiden jälkeen rajapinta sisältää nykyään merkittävän määrän liikenne- ja olosuhdetietoja liittyen tie-, meri- ja rataliikenteeseen. Tietojen tuottamisen taustalla ovat valtio-omisteinen Traffic Management Finland Oy, Väylävirasto ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

  • open data
  • datafuusio
  • valtakunnallinen tilannekuva
  • päätieverkon historiatiedot
Timo Majala

Haluatko lisätietoja?

Timo Majala

Kuvituskuva

Selvitä esimerkiksi raskaan liikenteen määrän kasvu parilla hiiren klikkauksella missä tahansa mittapisteellä.

MERKITTÄVÄT KEHITYSPANOKSET AVOIMEN DATAN HYÖDYNTÄMISEEN

Avoimen datan rajapinnat tarjoavat ilmaisen kanavan merkittävään määrään tietoja. Yritysten on kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka tieto itsessään on ilmaista, niin sen keruu, varastointi ja jalostaminen saattaa tarkoittaa merkittäviä panostuksia.

Niin myös Nodeonilla. Digitraffic-tietojen keräämiseen ja jalostamiseen kulunutta työaikaa ei enää lasketa edes sadoissa työtunneissa.

Avoimen datan hyödyntämisen mahdollisuudet ovat kuitenkin merkittävät. Nyt, kun kaikki Digitraffic-tieto jopa 90-luvulta saakka on tallennettu Nodeonin liikennetiedon analysointityökalun käyttöön, pystyy käyttäjä selvittämään liikenteen tilannekuvan koko maassa yhdellä hiiren napsauksella.

Tilannekuvan lisäksi merkittävät tiedon hyödyntämismahdollisuudet ovat historiatietojen analysoinnissa. Nodeonin järjestelmällä pystytään esimerkiksi selvittämään raskaan liikenteen tarkka määrällinen sekä suhteellisen osuuden kasvu 2010-luvulla missä tahansa mittapisteellä parilla hiiren klikkauksella.

Nodeon jatkaa edelleen avoimen tiedon jalostamista, tavoitteena yhä arvokkaammat analyysit. Jo nyt fuusioimme Traficomin, Väestörekisterikeskuksen ja Digitrafficin tietoja analyyseissämme.

Asiakkaillemme tämä kehitys tarjoaa merkittäviä hyötyjä. Tarjoamme avoimen datan lähteistä kerättyjä tietoja osaksi asiakaskohtaisia järjestelmiä, jolloin mm. kaupungit näkevät kaupungin sisäisen liikenteen lisäksi ympärillä olevien pääväylien tilanteen ja kehityksen.

Tutustu referenssiin liittyvään palveluumme.

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top