Helsingin kaupungille talvella 2018 toteutetut läpiajoliikenteen mittaukset ovat erinomainen esimerkki Nodeonin Liikennevirran mittaus ja analysointi -ratkaisun tuottamista hyödyistä liikennesuunnitteluhankkeiden lähtötietojen tuottamiseen liittyen.

Pääkaupunkiseutu on voimakkaasti kasvava alue, jonka väkiluvun arvioidaan nousevan vuoteen 2050 mennessä 2 miljoonaan. Vaikka alueen väkiluku kasvaa koko ajan nopeaa tahtia, niin liikenteeseen käytettävissä oleva tila ei kasva. Tiivis kaupunkirakenne vaatiikin mahdollisimman tehokkaan liikennejärjestelmän. Kasvavan kaupungin ydinkeskusta-alueen liikenteen säilyminen toimivana vaatii tilaa säästäviä kulkumuotoja, kuten joukkoliikenne, pyöräily ja kävely.

Helsingin keskusta-alueen liikennejärjestelmän tehostamiseksi on oleellista ymmärtää nykytilanne erityisesti ajoneuvoliikenteen osalta, jotta voidaan tehdä hyvin kohdennettuja ja oikeaan tietoon pohjautuvia suunnitelmia ajoneuvojen määrän vähentämiseksi.

  • Älykkäät kaupungit
  • Liikennevirtojen analysointi
  • Lähtöalueanalyysit
  • Läpiajoliikenteen analysointi
  • Liikenteen mittaus
  • Tuotteistetut Smart City -ratkaisut
Timo Majala

Haluatko lisätietoja?

Timo Majala

Kuvituskuva

Nodeonin tuotteistettu väliaikainen energiaomavarainen mittauspiste on käyttöönotettavissa haastavissakin olosuhteissa puolessa tunnissa ilman työkaluja.

NODEON TARJOAA INNOVATIIVISEN LIIKENNEVIRTOJEN ANALYSOINTIRATKAISUN SUUNNITTELUHANKKEIDEN TUEKSI

Nodeonin tuotteistama Liikennevirran mittaus ja analysointiratkaisu on erinomainen väline kartoittaa ajoneuvoliikenteen määrää ja käyttäytymistä kaupunkien keskusta-alueilla.

Helsingin kaupungille Nodeon toteutti ydinkeskusta-alueen sisääntuloväylillä mittauspisteet, joiden avulla toteutettiin sisään tulevan liikenteen lähtöalueanalyysi. Liikennevirtojen lähtöalueiden lisäksi hankkeessa haluttiin selvittää myös ajoneuvovirtojen päästöarvojen ja käyttövoimien koostumus.

Liikenteen lähtöalueiden, päästö- ja käyttövoimajakaumien lisäksi mittausprojektissa toteutettiin myös kattava ydinkeskusta-alueen läpiajoliikenteen mittaus ja analysointi. Läpiajoliikennettä mitattiin itä-länsi ja länsi-itä suunnissa erikseen, minkä lopputuloksena Nodeonin Smart City -pilviympäristö toteutti automaattiset analyysit läpiajoliikenteen määrästä, sen jakautumisesta eri lähtöalueille sekä päästöistä, joita liikenne alueella tuotti.

Tietojen avulla Helsingin kaupungin ymmärrys ydinkeskusta-alueen ajoneuvoliikenteestä ja sen koostumuksesta kehittyi merkittävästi.

Tutustu referenssiin liittyvään palveluumme.

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top