Kaupungit panostavat voimakkaasti joukkoliikenteen palvelujen kehittämiseen kaupunkiliikenteessä. Osa Helsingin kaupungin joukkoliikenteen kehittämistä on vuonna 2015 käyttöönotettu Jokeri 2 -joukkoliikennetunneli, johon Nodeon toteutti älykkään liikenteenhallintajärjestelmän.

Poikittaisliikenteen kehittäminen aloitettiin Helsingissä jo 1960-luvulla kehäteiden rakentamisella. Joukkoliikenteen poikittaisliikenteen kehittäminen on ollut kuitenkin hidasta. Helsingin kaupungin keskuspuiston Paloheinästä Kuninkaantammeen alittava Jokeri 2 -joukkoliikennetunneli on 2010-luvun alkupuoliskon tehokkain yksittäinen toimenpide kaupungin joukkoliikenteen kehittämisessä poikittaisliikenteen osalta.

Kuten infrahankkeissa yleensä, hankkeiden elinkaari ensimmäisistä suunnitteluvaiheista käyttöönottoon voi olla hyvin pitkä. Jokeri 2 -linjan suunnittelun ensivaiheet otettaan 2000-luvun alussa ja tunneli otettiin käyttöön bussiliikenteelle vuonna 2015. Seuraava askel on Jokeri 2 -linjan siirtäminen raiteille.

  • Älykäs liikenne
  • Joukkoliikenne
  • Tunnelien liikenteenhallinta
  • Oma SCADA-järjestelmä
  • PLC-ohjelmointi
  • Tietoliikenneverkon suunnittelu ja toteutus
Ilkka Tuunanen

Haluatko lisätietoja?

Ilkka Tuunanen

Kuvituskuva

Jokeri 2 joukkoliikennetunneli on merkittävä osa helsingin kaupungin poikittaissuuntaisen joukkoliikenteen kehittämistä.

NODEONIN HALLINTAJÄRJESTELMÄ AUTOMAATIO- JA ICT-TEKNOLOGIOIDEN YHDISTÄMISEN VOIMANNÄYTE

Nodeon toteutti tähän 1146 metriä pitkään joukkoliikennetunneliin liikenteenhallintajärjestelmän sekä tunnelin laitteiden välisen tiedonsiirron mahdollistavan tietoliikenneverkon.

Liikenteenhallintajärjestelmä on jatkuvasti ajan tasalla tunnelin liikenteen tilannekuvasta. Järjestelmä kerää tietoa tunnelissa liikkuvista ajoneuvoista reaaliaikaisen tilannekuvan selvittämiseksi, reagoi tunnelissa tapahtuviin liikennetilanteen muutoksiin ja ohjaa kaikkia tunneliin sijoitettuja liikenteenohjauslaitteita mahdollistaen tehokkaan ja turvallisen tunnelin käytön.

Tunnelien hallintajärjestelmät toteutetaan tyypillisesti teollisuudesta tuttujen SCADA-/PLC-järjestelmien avulla. Jokeri 2 -tunnelissa Nodeon käytti hyväksi monialaista osaamistaan ja toteutti tunnelin keskitetyn hallintajärjestelmän (SCADA) omaan koodiin perustuvalla valvomolla. Samassa toteutustiimissä ohjelmistokehittäjien kanssa yhteistyössä automaatioasiantuntijat toteuttivat kenttälaitteiden ohjauksen ohjelmoitavilla logiikkalaitteilla (PLC).

Kriittisissä infrakohteissa merkittävässä roolissa olevan tietoliikenneverkon suunnittelu ja toteutus oli myös osa toimituskokonaisuuttamme Jokeri 2 -tunnelihankkeessa.

Tutustu referenssiin liittyvään palveluumme.

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top