Teknologian määrä kasvaa kaupunkien kadunvarsilla Smart City -konseptien yleistyessä. Kaksi erityisen nopeasti kehittyvää aluetta ovat älykäs liikennejärjestelmä ja älykäs valaistus. Tässä kehityksessä tiedonsiirtoratkaisuilla on aivan keskeinen rooli. Nodeonin vahvuus kaupungeille tarjottavien suunnittelupalveluiden osalta on kolmen tärkeimmän kadunvarsiteknologia-alueen, tietoliikenteen, sähkön ja valaistuksen hallinta ja yhteensovittaminen.

Kaupunkien jatkuvasti kehittyvät kadunvarsiteknologiset ratkaisut sekä niihin liittyvät toimilaitteet, mittalaitteet ja laitteita hallitsevat keskusjärjestelmät vaativat aina toimivan ja luotettavan laitteita ja järjestelmiä yhdistävän tiedonsiirtoyhteyden.

Tiedonsiirtoon on tarjolla tänä päivänä useita erilaisia teknologisia ratkaisuja, kuten kiinteät verkkoyhteydet, mobiilitiedonsiirto sekä IoT-ratkaisuihin keskittyvät uudet ratkaisut.

Mitä tietoliikenneyhteyksissä käytettäviin siirtomedioihin tulee, niin kaupungeilla on yksi huomattava rikkaus, jota on rakennettu jo vuosikymmenten ajan, ja joka on kannattaa hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti tämän päivän ja myös tulevan tiedonsiirron tarpeisiin. Tämä on laaja usein vähintäänkin kaupungin koko keskusta-alueen kattava verkosto kadunvarsille rakennettua kuparikaapelointia.

Perinteisesti kupariverkkoa on käytetty hyväksi vain liikennevaloristeysten ohjauskojeiden liittämiseksi verkkoon, mutta tämän päivän moderneilla avoimilla verkkojen toteutustavoilla se voi tarjota tiedonsiirtoyhteyden liikennevalojen lisäksi myös muille kadunvarsille sijoitetuille teknisille järjestelmille.

Nodeon toteutti Jyväskylässä kaupungin kadunvarsiteknologian käyttöön laajan kupariteknologiaa ja mobiilitiedonsiirtoa yhdistävän monipalveluverkkoalustan.

  • Kadunvarsien monipalveluverkot
  • kadunvarsiteknologiat
  • kupari-infra
  • kuituverkot
  • mobiiliverkot
  • tietoturva
Timo Majala

Haluatko lisätietoja?

Timo Majala

Kuvituskuva

Nodeon toteutti Jyväskylän kadunvarsiteknologian tiedonsiirtotarpeisiin modernin useita tiedonsiirtotapoja hyödyntävän monipalveluverkkoalustan.

JYVÄSKYLÄÄN KADUNVARSITEKNOLOGIAN MONIPALVELUVERKKOALUSTA

Nodeon toteutti Jyväskylän kaupungille ratkaisun, joka hyödyntää täysimääräisesti perinteisen olemassa olevan kuparimedian, yhdistelee verkkoon myös uudempia kuitumedialla varustettuja katuverkon osuuksia sekä mahdollistaa mobiiliverkkoon liitettyjen laitteiden turvallisen liittämisen osaksi kaupungin verkkokokonaisuutta.

Operatiivinen verkkokokonaisuus on toteutettu tietoturvallisesti niin, että kaikki verkkoon liitetyt teknologiset järjestelmät on sijoitettu omiin loogisiin turvallisiin verkkosegmentteihin. Mobiiliverkkojen avulla verkkoon liitetyt yksittäiset laitteet liitetään verkkoon aina tietoturvallisesti salatuilla yhteyksillä. Verkossa sijaitsevien teknisten järjestelmien toimittajat saavat turvalliset etäyhteysratkaisut järjestelmien huollon ja ylläpidon tarpeisiin niin, että näkymä muiden toimittajien järjestelmiin on estetty.

Kupariverkosta otetaan ratkaisussa kaikki irti hyödyntämällä moderneja laajakaistaisiin DSL-teknologioihin perustuvia laitteita. Verkko rakentuu useista vikasietoisista rengasverkoista, joissa useiden kupariparien käytöllä mahdollistetaan korkeammat tiedonsiirtonopeudet jopa useiden kilometrin pituisille linkkiväleille. Laitteet tukevat myös kupari- ja kuitulinkkien yhtäaikaista käyttöä.

Vikasietoiset kadunvarsilla kulkevat rengasverkot kiinnittyvät DSL-keskitinlaitteiden kautta verkon reitityksestä ja loogisesta segmentoinnista huolehtiviin reitittäviin runkokytkimiin sekä etäyhteyksien salauslaitteisiin.

Nodeon on toteuttanut verkon suunnittelun, toteutuksen ja käyttöönoton. Tällä hetkellä verkon valvonnasta ja hallinnasta vastaa Nodeonin teknisten järjestelmien ylläpitopalvelu, jonka vastuulla on myös noin puolet Suomen valtateiden ja tunnelien teknisistä liikenteen ohjaus- ja hallintajärjestelmistä.

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top