Yritysten välisessä teknologiayhteistyössä tärkeintä on toimijoiden välinen luottamus. Lähes yhtä tärkeää on myös yhteisen tavoitteen ja vision ymmärtäminen. Nodeon on solminut Meritaito Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen, jonka mukaisesti Nodeon tukee laajalla teknologiaosaamisellaan Meritaidon tulevia teollisen internetin kehityshankkeita.

Meritaito Oy tuottaa älykkäitä ja korkealaatuisia ratkaisuja vesialueiden kestävän käytön edistämiseksi ja on yksi Itämeren alueen johtavista vesialueiden kehittäjistä sekä korkeaan teknologiaan perustuvien palvelujen tarjoajista. Meritaidon palvelutarjoamassa yhdistyvät perinteiset väylänhoidon palvelut, kuten kanavien käyttö- ja kunnossapito, väyläsuunnittelu ja vesirakentaminen, korkean teknologian osaamiseen, kuten monikeilainteknologiaan perustuvat merenpohjan mittaukset.

Meritaito on aloittanut SmartSea-brändiin liittyvän teknologiakehityksen, joka sisältää mm. älykkäiden merenkulun turvalaitteiden hallintajärjestelmän kehityksen.

  • Teknologiayhteistyö
  • Teollinen internet
  • Hankesuunnittelu
  • Arkkitehtuurisuunnittelu
  • Vaatimusmäärittely
  • Ohjelmistosuunnittelu
  • Tietoliikenneratkaisut
Timo Majala

Haluatko lisätietoja?

Timo Majala

Kuvituskuva

Nodeon toteuttaa yhteistyössä Meritaidon kanssa Suomen haastaviin olosuhteisiin älykkäiden merenkulun turvalaitteiden hallintajärjestelmää.

NODEONIN LAAJA-ALAINEN TEKNOLOGIAOSAAMINEN MERITAIDON KEHITYSHANKKEIDEN TUKENA

Nodeon Oy on solminut Meritaidon kanssa strategisen teknologiayhteistyösopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on tarjota teknologiahankkeiden valmisteluun ja toteuttamiseen liittyviä palveluja. Teknologiahankkeissa on tärkeää hallita hankkeen vaiheet sen esisuunnittelusta järjestelmien toteutukseen, ylläpitoon ja elinkaarenhallintaan saakka. Nodeon tarjoaa palveluja juuri näiden haasteiden ratkaisemiseksi. Tarjottavia palveluja ovat hankkeiden valmisteluvaiheessa toteutettavat hanke- ja arkkitehtuurisuunnitelmat sekä ohjelmistojen vaatimusmäärittelyt, järjestelmien toteuttamisvaiheessa projektinhallinta, järjestelmien ohjelmointi sekä niiden jatkokehitys ja ylläpito.

Meritaidon kanssa solmittu sopimus vahvistaa edelleen Nodeonin teollisen internetin strategian mukaista kehitystämme. Strategiamme ja ydinosaamisalueemme mukaisesti keskitymme hajautetun tiedonkeruun ja laitehallinnan ratkaisuihin haastavilla kriittisen infrastruktuurin alueilla.

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top