Liikennesuunnittelu alati kasvavassa metropolissa on haastavaa. Nodeonin ratkaisut poistavat yhtälöstä ennustajan tarpeen.

Helsingin väkiluvun on arvioitu kasvavan 860 000 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä. Samassa ajassa koko seudun väkiluvun arvioidaan nousevan 2 miljoonaan.

Vaikka henkilöautoliikenteen osuuden arvellaankin tulevaisuudessa olevan nykyistä pienempi, ennustetaan autoliikenteen määrän vielä kasvavan hieman nykytilanteesta vuoteen 2040 mennessä.

Se asettaa haasteensa liikennesuunnittelulle – varsinkin, kun tila on kortilla jo nyt, eikä liikenteeseen käytetty tila tule jatkossakaan lisääntymään.

Tiivis ja alati kehittyvä kaupunkirakenne vaatii mahdollisimman tehokkaan liikennejärjestelmän, jossa on osattava huomioida myös tilaa säästävien kulkumuotojen, kuten joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen tarpeet. Oleellista on myös ymmärtää liikenteen nykytilanne, erityisesti ajoneuvoliikenteen osalta.

  • Läpiajoliikenteen mittaus
  • Lähtöalueanalyysit
  • liikenteen luokittelu
  • ANPR tunnistaminen
Timo Majala

Haluatko lisätietoja?

Timo Majala

Kuvituskuva

Nodeon selvitti Helsingin keskusta-alueen läpiajoliikennettä talvella 2018 erittäin haastavissa olosuhteissa.

LIIKENNEVIRTOJEN ANALYSOINTI SUUNNITTELUHANKKEIDEN TUKENA

Nodeonin Liikennevirran mittaus ja analysointi -ratkaisu toteutettiin Helsingissä talvella 2018. Siitä saatujen tietojen avulla kaupungin ymmärrys ydinkeskusta-alueen ajoneuvoliikenteestä ja sen koostumuksesta kehittyi merkittävästi.

Lähtöalueanalyysi tuotti tietoa muun muassa mittauspisteiden ohi kulkeneiden ajoneuvojen rekisteröintipaikoista postinumeroalueiden tarkkuudella. Rekisteröintipaikan avulla saatiin selville työmatkaliikenteen todennäköinen lähtöpiste (=koti) aamulla ja määränpää
iltapäivällä. Tuloksista saatiin tietoa myös muun muassa ajoneuvovirtojen päästöarvoista ja käyttövoimien koostumuksesta.

Nodeon mittasi liikennettä ydinkeskusta-alueen sisääntuloväylillä ja lisäksi projektissa mitattiin kattavasti myös ydinkeskusta-alueen läpiajoliikennettä. Tarkkaa dataa liikenteen määrästä, päästöistä ja lähtöalueista tuotettiin Nodeonin Smart City -pilviympäristössä .
Läpiajoliikennettä mitattiin ja analysoitiin myös erikseen itä–länsi- ja länsi–itä -suunnissa.

Helsingin liikenne- ja katusuunnittelun Petri Blomqvist, liikennetutkija:

”Keskustan läpiajoliikenteen tutkimusmenetelmäksi valittu ajoneuvojen rekisteritunnuksien automaattinen tunnistus ja samanaikainen liikennelaskenta induktiolaskimilla osoittautuivat toimivaksi ratkaisuksi. Samalla saatiin hyödyllistä tietoa ajoneuvojen rekisteröintipaikoista,
ajoneuvolajeista ja matkojen todennäköisistä lähtöpaikoista aamuliikenteessä ja määräpaikoista iltapäiväliikenteessä.”

Tutustu referenssiin liittyvään palveluumme.

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/liikenne-ja-kartat/kadut/liikennetilastot/julkaisut/L%C3%A4piajoliikenne_muistio_20180322.pdf

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top