Teollinen internet (IIoT, Industrial Internet of Things) on tämän hetken tärkeimpiä digitalisaatioon liittyviä muutosaaltoja maailmanlaajuisesti, jossa jatkuvasti lisääntyvät verkkoon kytketyt laitteet ja palvelut mahdollistavat niihin liittyvän tiedon hyödyntämisen älykkäällä tavalla.

Teollisen internetin ratkaisuistamme esimerkkinä toimii yhteistyökumppanillemme Meritaito Oy:lle toteutettu älykkäiden merenkulun turvalaitteiden valvontajärjestelmä. Järjestelmän avulla merelle asennetut älykkäät turvalaitteet (mm. merimerkit ja poijut) liitetään langattomasti verkkoon. Turvalaitteisiin asennettujen antureiden, tiedonkeruu- ja tiedonvälitysratkaisujen avulla monitoroidaan niiden toimintaa ja sijaintia sekä kerätään meren olosuhdetietoja. Kerättävien tietojen avulla voidaan merkittävästi alentaa merenkulun turvalaitteiden kunnossapidon kustannuksia ja parantaa meriliikenteen turvallisuutta.

  • Teollinen internet
  • Meriliikenne
  • Älyliikenne
  • Hankesuunnittelu
  • Arkkitehtuurisuunnittelu
  • Ohjelmistosuunnittelu
  • Tietoliikennesuunnittelu
  • Pilvipalvelut
  • Piiristä pilveen
Timo Majala

Haluatko lisätietoja?

Timo Majala

Kuvituskuva

Hajautettujen merenkulun turvalaitteiden käyttöympäristö asettaa haastavat vaatimukset tietoliikenneratkaisun kestävyydelle.

KESKITETTY TILANNEKUVA TOTEUTETTU MODERNIEN PILVIPALVELUJEN AVULLA

Hallintajärjestelmä perustuu Meritaito Oy:lle kehittämäämme turvalaitteita varten räätälöityyn mobiilipohjaiseen tiedonkeruu- ja tiedonvälitysratkaisuun sekä turvalaitteista kerättävän tiedon kokoavaan pilvipohjaiseen SeaDatics-hallintajärjestelmään. Keskitetty hallintajärjestelmä on toteutettu Microsoftin globaalilla pilvialustaratkaisulla (Microsoft Azure), joka takaa alustalle 99,99 % käytettävyystakuun ja mahdollistaa järjestelmän skaalautuvuuden tehokkaasti niin suorituskyvyn kuin maantieteellisen saavutettavuuden osalta.

GIS-pohjainen karttakäyttöliittymä kerää kaikki turvalaitteet karttanäkymään, jossa niiden tilaa voidaan reaaliaikaisesti tarkastella yksitellen tai alueittain. Reaaliaikaisen tilanteen lisäksi monipuolisten raporttien avulla nähdään mm. talven aikana jäiden aiheuttamat poijujen siirtymät ja akkujen vaihtotarvetta voidaan ennakoida niiden varausasteen kehityksen avulla.

Tutustu referenssiin liittyvään palveluumme.

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top