Tieliikenteessä tunnelit ovat liikenteen ja olosuhteiden hallinnan kannalta haastavimpia yksittäisiä tieosuuksia ja teknisesti kehittyneimpiä tieliikenteen infrakohteita. Tunneleissa häiriötilanteisiin reagointi vaatii tunnelin hallintajärjestelmältä jatkuvaa tilannekuvan seurantaa sekä välittömiä toimia liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi.

Marraskuussa vuonna 2016 käyttöönotetussa Tampereen tieliikennetunnelissa (”Rantatunneli”) on Nodeonin toteuttama Suomen kehittynein tunnelin liikenteen ja turvateknologian hallintajärjestelmä.

TILANNEKUVA HALLUSSA

Tunnelin hallintajärjestelmä varmistaa liikennetilanteen seurannan lähes 150 häiriönhavainto- ja seurantakameran sekä tienpinnan alle asennettujen mittaussilmukoiden avulla. Tunnelin ilman laatua, riittävää ilman virtausta ja näkyvyyttä havainnoidaan yli 30 mittauspisteessä. Tunnelin kattoon on asennettu 16 kilometriä paloilmaisinkuitua, joka varmistaa mahdollisen palopaikan havainnoinnin muutaman metrin tarkkuudella.

 • Älykäs liikenne
 • Tunnelien hallintajärjestelmät
 • Järjestelmäintegraatio
 • Automaatio
 • Sähkö
 • Tietoliikenne
 • Turvajärjestelmät
 • SCADA
 • PLC. Ohjelmistot
 • Käyttöönotto
 • Ylläpito
Ilkka Tuunanen

Haluatko lisätietoja?

Ilkka Tuunanen

Kuvituskuva

Ihan kaikkea tätä ei tule ajatelleeksi, kun ajaa tampereen rantatunnelin läpi.

TURVATEKNOLOGIA TAKAA LIIKENTEEN SUJUVUUDEN JA TURVALLISUUDEN

Tarkka tilannekuva mahdollistaa tunnelin tehokkaan hallinnan. Tunnelin hallintajärjestelmä varmistaa kaikkien tunnelin tiedonkeruu- ja ohjauslaitteiden sekä alajärjestelmien yhteistoiminnan. Liikenteen sujuvuus varmistetaan yli sadalla liikennetilanteen mukaan muuttuvalla liikenteen ohjaus- ja opastuslaitteella. Ilmanvaihdosta huolehtii 75 ympäristömittausten perusteella säätyvää puhallinta. Valaistusta säädetään automaattisesti, jotta sisäänajon valaistus vastaa aina päivänvalon voimakkuutta. Sammutustilanteet hoidetaan Suomen tunneleissa ainutlaatuisella sprinklerijärjestelmällä, joka suihkuttaa vesisumun tarvittaessa koko tunnelin leveydelle.

Kattava turvateknologia vaatii myös raskasta infraa. Tunnelin sähkönsyöttö on varmistettu sähköyhtiöiden tyypillisesti käyttämällä 20 kilovoltin sähkönjakelujärjestelmällä ja vesienkäsittelyn kapasiteetti on verrattavissa suureen kylpylään. Tunnelin sisällä on varmistettu mobiiliverkon ja pelastusviranomaisten Virve-verkon toiminta sekä yhteys hätäkeskukseen yli 50 pisteestä. Tunnelin tiedonsiirtoverkko on konesalien käyttövarmuuden luokkaa ja on yhdistetty kahta eri kuitureittiä pitkin Tampereen tieliikennekeskukseen, joka operoi järjestelmää 24/7.

Ihan kaikkea tätä ei välttämättä tule ajatelleeksi, kun ajaa tunnelin läpi.

Tutustu referenssiin liittyvään palveluumme.

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top