Valtatie 12 on valtakunnallinen itä-länsisuuntainen päätie ja ainoita vielä kaupungin halki kulkevia valtateitä Suomessa. Nodeon on omalta osaltaan mukana parantamassa Lahden ja Hollolan alueen liikenneturvallisuutta ja tehostamassa maankäyttöä suunnittelemalla Vt 12 Lahden eteläisen kehätien teknisiä ratkaisuja.

Lahden kaupunki, Hollolan kunta ja Liikennevirasto solmivat vuonna 2017 toteuttamissopimuksen jo lähes 50 vuotta vireillä olleesta Vt 12 Lahden eteläisen kehätien hankkeesta. Kokonaiskustannuksiltaan hieman alle 300 miljoonaa euroa oleva uusi Lahden ja Hollolan keskustat ohittava väylä toteutetaan kolmena eri urakkana ja se on tarkoitus avata liikenteelle vuonna 2020.

Kehätien avulla saavutetaan merkittäviä säästöjä kuljetuskustannuksissa sekä mahdollistetaan paikallisten logistiikka-alueiden kehittymistä. Maankäytön näkökulmasta hanke tehostaa Lahden asemanseudun, Askon alueen, Sopenkorven ja Hollolan keskustan kehittämistä. Asumismukavuus paranee, kun merkittävä määrä läpikulkuliikennettä ohjataan pois kaupunkimaisilta alueilta melun, päästöjen ja ruuhkaisuuden vähetessä.

 

 • Älykäs liikenne
 • Suunnittelupalvelut
 • Tiehankkeet
 • Ohjausjärjestelmien suunnittelu
 • Sähkösuunnittelu
 • Turvajärjestelmäsuunnittelu
 • Järjestelmäintegraatiosuunnittelu
 • Tie- ja katuvalaistuksen sähkösuunnittelu
Markku Pakarinen

Markku Pakarinen

Markku Pakarinen

Kuvituskuva

Vt12 Lahden eteläisen kehätien tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatie 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia Lahden seudulla.

NODEONIN SUUNNITTELUOSAAMISTA HANKKEEN KÄYTÖSSÄ JO TIESUUNNITELMAVAIHEESTA LÄHTIEN

Nodeonin ydinosaamista on laajojen tiehankkeiden teknisten järjestelmien ja ratkaisujen suunnittelu. Asiantuntijoillamme on vankka kokemus käytännössä kaikista Suomen laajoista tie- ja tunnelihankkeista, joissa kohteet on varustettu älykkäällä tieliikennetelematiikalla ja muilla turvajärjestelmillä.

Vt12 Lahden eteläisen kehätien suunnittelussa Nodeon on ollut mukana jo tiesuunnitelmavaiheesta saakka vuosina 2014–2015. Nodeon valikoitui myös kehätien toteuttaja-allianssin Valtarin kumppaniksi kehitysvaiheen allianssisopimusvaiheessa (KAS) vuonna 2017. Nodeon jatkaa myös allianssin kumppanina toteutusvaiheen (TAS) suunnittelijana vuodesta 2018 eteenpäin. Allianssimallin mukaisesta toiminnasta Nodeonilla onkin erinomaista kokemusta jo Suomen ensimmäisestä allianssimallilla toteutetusta mittavasta tiehankkeesta Tampereen rantatunnelissa.

Nodeonin suunnittelutoimeksiantojen sisältö eri vaiheissa on sisältänyt mm. seuraavia tehtäviä:

 • Liikenteenhallinnan ja LVIS-ohjausjärjestelmien suunnittelu (järjestelmäsuunnittelu, automaatiosuunnittelu)
 • Tunneleiden sähkösuunnittelu (20 kV, 400 V, kaapelireitit/johtotiet, instrumentointi)
 • Tunneleiden turvajärjestelmäsuunnittelu (paloilmoitin-, hätäpuhelin-, rikosilmoitin-, kuulutusjärjestelmä sekä turva- ja evakuointivalaistus)
 • Järjestelmäintegraatiosuunnittelu (järjestelmien väliset rajapinnat)
 • Tie- ja katuvalaistuksen sähkösuunnittelu

Tutustu referenssiin liittyvään palveluumme.

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top