Hyvän suunnittelun ja tekemisen taso määräytyy aina myös käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Lopputuloksena syntyy toivottavasti tekemistä vaille valmis suunnitelma tai ohjelmistohanke.

Teknologioiden rajallinen elinkaari sekä toimintaympäristön nopeat muutokset aiheuttavat toistuvasti epävarmuutta tulevista palvelu- tai kehitysratkaisuista. Epävarmuustekijät voitaisiin toki pääsääntöisesti selättää äärettömällä budjetilla, mutta järkevällä riskienhallinnalla päästään usein riittävän hyvään tekniikan tai ohjelmiston elinkaaren hallittavuuteen.

Aika on suhteellinen käsite ja sen kokeminen riippuu havainnoijasta. Modernia maailmaa määrittää ajan käyttö ja sen yhä täsmällisempi hallinta. Erilaiset työn ja vapaa-ajan aikataulut ohjaavat ihmisten elämää jättäen luonnon rytmit liian usein taka-alalle. Ajalla on luultavasti alku ja mahdollisesti myös ihmisen elämänkaareen verrattuna loputtoman ajanjakson jälkeen loppu, kun taas aikataulut ovat aina ihmisten omia aikaansaannoksia, usein rajallisen projektin ja sen budjetin sanelemia.

Haluan ymmärtää asioita, ihmisiä ja itseäni. Olen sopeutumiskykyinen ja kunnioitan muiden mielipiteitä varsinkin, jos perustelut ovat kunnossa, vaikka asioista eri mieltä olisikin. Eriävät mielipiteet jossakin asiassa eivät kuitenkaan poissulje laajaakin yhteisymmärrystä toisessa. Toki omien virheiden tai epäonnistumisien myöntäminen ei ole aina helppoa ja vaatii myös monesti sulattelua, mutta hetken päästä kyseinen asia voi jo herättää aluksi varovaista hilpeyttä.

Pyrin kehittämään osaamistani aina sopivan tilaisuuden tullen, osa oppimisesta on myös tapahtunut ns. syvän päädyn kautta ja vaatinut raakaa harjoittelua tai joskus vilkastakin keskustelua. Onneksi erilaisia oppimistilaisuuksia asiantuntijatehtävissä tullee vastaan jatkossakin, siitä ennakkoon isot kiitokset työkavereille ja yhteistyökumppaneille.

Toimialalla tarvitaan erilaisen osaamistaustan omaavia ihmisiä, jotka rohkenevat ennakkoluulottomasti kohdata eteen tulevat haasteet. Henkilöstö on asiantuntijaorganisaation tärkein voimavara ja sen kompetenssi on enemmän kuin osiensa summa. Työtehtäväni vaativat usein laaja-alaista osaamista esimerkiksi automaation, sähkötekniikan, tietoliikenteen ja ohjelmistojen saralta. Hyvin harva, jos kukaan hallitsee kaiken tarvittavan tekniikan osa-alueet riittävän hyvin toteuttaakseen laajoja toimituskokonaisuuksia itsenäisesti rajallisessa aikataulussa.

t. Ikuinen elämänopiskelija, asiantuntija kohtalon armosta.

Mietittäväksi:

Malum est consilium quod mutari non potest. (Publilius Syrus)

Back to top