Suomessa ensimmäisiä moottori- ja valtateitä sekä tunneleita alettiin varustamaan älykkäillä liikenteenhallintajärjestelmillä 90-luvun puolivälissä. Nodeonin asiantuntijat ovat olleet mukana lähes kaikissa.

Älykkään liikenteen projektien toteutukset ovat Nodeonin ydinosaamista. Palvelumme sisältävät suunnittelu- ja konsulttitehtäviä automaation, sähkön, tietoliikenteen sekä ohjelmistojen osalta. Asiantuntijoillamme on näiden osa-alueiden menestyksekkäästä hoitamisesta erittäin laaja kokemus, joka kattaa toimialan koko elinkaaren.

Nodeon toimii liikennehankkeissa tyypillisesti suunnittelijana ennen toteutusvaihetta. Toteutusvaiheessa olemme tilaajan tai rakentajan asiantuntijatehtävissä varsin monipuolisessa roolissa. Toimintakenttämme kattaa laajasti erilaisten liikenneympäristöjen rakennus- ja kehityshankkeet, jota ovat mm.:

 • Tunneli ja muut maanalaiset tilat
 • Tie- ja katuympäristöt
 • Moottoritiet
 • Sillat
 • Raja-asemat
 • Pysäköintilaitokset- ja alueet
 • Kanavat
 • Liikenteen kehitys- ja pilottikohteet
 • Liikenteenhallintaa tukevat ohjelmistoympäristöt

Asiantuntijamme ovat olleet mukana lähes kaikissa Suomessa toteutetuissa teiden liikenteenhallinta-järjestelmien suunnittelu- ja toteutusprojekteissa.

 • Järjestelmien toteuttaminen
 • Tunnelit
 • Tie- ja katuympäristöt
 • Moottoritiet
 • Sillat
 • Järjestelmäintegraatio
 • SCADA-ohjelmointi
 • PLC-ohjelmointi
 • Käyttöönotto
 • Laitetoimitukset
Ilkka Tuunanen

Haluatko lisätietoja?

Ilkka Tuunanen

Nodeonilta löytyy huippuasiantuntemus

Liikennesektorin toimialaosaaminen sekä liikenteen teknistenjärjestelmien syvällinen tuntemus luovat vahvan pohjan toiminnallemme erilaisten hankkeiden toteutusvaiheessa. Henkilöstömme on ollut mukana lähes kaikissa Suomessa toteutetuissa teiden liikenteenhallintajärjestelmien suunnittelu- tai toteutusprojekteissa sekä useissa merkittävissä tie- ja tunnelihankkeissa ulkomailla.

Projekteihin pystymme tarjoamaan alamme asiantuntevimman tiimiin. Henkilöstöllämme on kokemusta yli 100 liikenneprojektin toteutuksesta yli 20 vuoden ajalta. Asiantuntemuksemme pohjautuu laaja-alaisen tekniseen osaamiseen, jota tarvitaan tyypillisesti hankkeissamme. Erityisen tärkeässä roolissa projekteissamme on kaikkien osajärjestelmien yhteistoiminnan varmistaminen eli järjestelmäintegraatio, jossa automaatio, ohjelmistot ja rajapinnat, tietoliikenne, sähkö ja kaikki tekniset erillisjärjestelmät yhteen sovitetaan.

Projektiemme toteutusvaihe muodostuu tyypillisesti seuraavista tehtävistä:

 • Järjestelmäintegraatio
 • PLC-ohjelmointi
 • SCADA-ohjelmointi (käyttöliittymät)
 • Ohjelmistokehitys (laitteet, rajapinnat, käyttöliittymät)
 • Toteutusvaiheen suunnittelu
 • Projekti- ja konsultointipalvelut
 • Käyttöönottovaiheen tehtävät
 • Laitetoimitukset (ohjausjärjestelmä ja tietoliikenne)
 • Ylläpitovaiheen tehtävät

Pidämme ensiarvoisen tärkeänä suunniteltujen ratkaisujen hyvää arkkitehtuuria ja avoimuutta sekä standardeja toteutustapoja. Meidän mielestä projektitoiminnassa kuitenkin tärkeintä on luotettavuus, mikä onkin yrityksemme ensimmäinen ja tärkein arvo.

Teemme sen mitä on sovittu ja luvattu!

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top