Kaupunkialueilla on tyypillisesti käytetty harvoin dynaamisia LED-opasteita liikenteen turvallisuuden parantamiseksi. Syynä tähän ovat mm. opasteiden liian suuri koko kaupunkialueiden ahtaille kaduille sekä niiden hallintajärjestelmien hankinnan raskaus. Nodeon on kehittänyt helposti hankittavan dynaamisiin LED-opasteisiin ja pilvipohjaiseen keskusjärjestelmään perustuvan ratkaisun koulujen liikenneturvallisuuden parantamiseksi erityisesti kaupunkialueilla.

Turvallisempi Koulutie on osa Nodeonin hajautettujen opastus- ja turvallisuusratkaisujen konseptia. Konseptin ydinajatus on, että vaikka Suomessa ja Pohjoismaissa älykästä tienvarsitelematiikkaa rakennetaan tyypillisesti laajoina järjestelminä moottoriteiden varsille, niin tarvetta kyseisille ratkaisuille voi olla myös pistemäisissä vaarallisissa tie- tai katuverkon kohdissa.

Tällaisia pistemäisiä kohteita voivat olla esimerkiksi koulujen ja päiväkohtien kohdat, vaaralliset risteykset, erityisissä sääolosuhteissa vaaralliset tie- ja katuverkon kohdat. Nodeonin ratkaisu soveltuu erinomaisesti myös hajautettuihin opastusratkaisuihin, kuten esimerkiksi kaupunkien laajuinen pysäköinnin opastus-, tapahtumaopastus- tai reitinopastusjärjestelmä.

Kuvituskuva

Liikenne koulujen kohdalla on erityisen vaarallinen lasten koulumatkojen aikana aamuisin ja iltapäivisin.

Timo Majala

Haluatko lisätietoja?

Timo Majala

NODEON PARANSI KOULUN JA PÄIVÄKODIN KOHDALLA LIIKENNETURVALLISUUTTA JYVÄSKYLÄSSÄ

Nodeon toteutti yhteistyössä Sitowise Oy:n ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa Jyväskylän Tikkakoskella Luonetjärven koulun ja vieressä sijaitsevan päiväkodin kohdalle liikenneturvallisuusratkaisun, joka perustuu Nodeonin tuotteistettuun Turvallisempi Koulutie -ratkaisuun.

Koulun ja päiväkodin kohdalle asennettiin EN12966-standardin mukaiset muuttuvat täysmatriisi LED-opasteet. Opasteet ohjaavat alueelle alennetun 30 km/h nopeusrajoituksen ja lapsivaroitusmerkin koulupäivinä aamun ja iltapäivän väliseksi ajaksi. Muina aikoina liikennettä ei häiritä alennetulla nopeusrajoituksella ja rajoitus palautetaan 40 kilometriin tunnissa. Tienvarren opasteita hallitaan pilvipohjaisesta Nodeonin Smart City -hallintaympäristöstä.

RATKAISU ON SUUNNATTU ERITYISESTI KAUPUNKIEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI

Turvallisempi Koulutie -ratkaisu on suunniteltu erityisesti kaupunkialueiden usein ahtaiden katualueiden tarpeisiin. Opasteen fyysisiä mittoja on pienennetty verrattuna normaaleihin valta- ja moottoriteillä käytettäviin vastaaviin opasteisiin. Tämä on mahdollistettu käyttämällä varoitusmerkin pienempää 640 mm kokoista versiota. Pienempi koko mahdollistaa kevyempien tukirakenteiden käytön ja samalla koko ratkaisun asentaminen on mahdollista myös ahtaissakin kaupunkialueen katuverkoissa.

Ratkaisun hallinta on myös helppoa. Se on valmiiksi toteutettu ja tuotteistettu pilvipohjainen ratkaisu, jolloin kaupungin ei tarvitse investoida erillisen hallintajärjestelmän suunnitteluun, hankintaan ja toteutukseen.

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top