Liikennehankkeiden teknisten järjestelmien suunnittelussa on tunnettava laajojen hankkeiden toimintamallit ja omattava hyvä toimialaosaaminen. Lisäksi järjestelmien suunnittelu vaatii monialaosaamista ja jatkuvaa kehittymistä muuttuvassa ympäristössä. Nodeon vastaa näihin vaatimuksiin.  

Nodeonin asiantuntijoilla on kokemusta yli 100 projektista yli 20 vuoden ajalta. Olemme toimineet lähes kaikissa maan merkittävimmissä liikennehankkeissa.

Siksi uskallamme sanoa, että todella tunnemme toimialamme. Meillä on ainutlaatuisen kovatasoista ja monipuolista teknologiaosaamista, jota liikennehankkeiden teknisten järjestelmien suunnittelussa vaaditaan. Henkilöstössämme on huipputason asiantuntijoita kaikkiin osaamisalueisiimme (automaatio, sähkö, valaistus, tietoliikenne, ohjelmistot, turvajärjestelmät).

Toimimme hankekohtaisesti joko tilaajan tai urakoitsijan suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä. Tehtävät voivat olla niin konsultti- ja asiantuntijapalveluita kuin esiselvityksiä tai toteutusvaiheen suunnittelua. Kohteita ovat mm.:

 • Tunneli ja muut maanalaiset tilat
 • Tie- ja katuympäristöt
 • Moottoritiet
 • Sillat
 • Raja-asemat
 • Pysäköintilaitokset- ja alueet
 • Kanavat
 • Liikenteen kehitys- ja pilottikohteet
 • Maanalaiset tilat
 • Tunnelit
 • Tie- ja katuympäristöt
 • Moottoritiet
 • Sillat
 • Järjestelmäintegraatio
 • Sähkö
 • Automaatio
 • Tietoliikenne
 • Tele- ja turvajärjestelmät
 • Valaistus
 • Järjestelmät- ja rajapinnat
 • Asiantuntijapalvelut
Markku Pakarinen

Haluatko lisätietoja?

Markku Pakarinen

Kuvituskuva

Nodeonin henkilöstö mukana suurimmissa liikennehankkeissa jo yli 20 vuotta.

MONIPUOLISET ASIANTUNTIJA- JA SUUNNITTELUPALVELUT

Olemme tottuneet toimimaan useissa rooleissa alan suurimmissa infrahankkeissa. Välillä lopputilaajan edustajana, toisinaan taas urakoitsijan asiantuntijana. Usein olemme osa isompaa suunnittelu- ja konsulttiryhmittymää. Erilaisten roolien ymmärrys on toimintamme kannalta ensiarvoisen tärkeää, jotta pystymme tarjoamaan tilaajallemme juuri heidän tarvitseman osaamisen.

Yhtenä monista vahvuuksistamme toimia sekä asiantuntijana että suunnittelijana on vahva ja laaja-alainen kokemuksemme niin suunnittelusta, toteutuksesta kuin ylläpidostakin. Tunnemme koko hankkeen elinkaaren, koska olemme olleet niitä toteuttamassa.

Tyypillistä älykkään liikenteen kohteille on se, että ne vaativat asiantuntijoilta monen eri tekniikkalajin osaamista. Siihen meidän asiantuntemuksemme pohjautuu. Eri tekniikkalajin asiantuntijoista koostuva teknologiaosaaminen sekä sen yhdistäminen ovat Nodeonilla ainutlaatuisella tasolla, jonka tarjoamme käyttöönne.

Nodeonin älykkään liikenteen asiantuntija- ja suunnittelupalvelut sisältävät mm. seuraavia osa-alueita:

 • Sähkösuunnittelu
 • Automaatiosuunnittelu
 • Tietoliikennesuunnittelu
 • Valaistusuunnittelu
 • Tele- ja turvajärjestelmäsuunnittelu
 • Järjestelmä- ja rajapintasuunnittelu
 • Asiantuntijapalvelut

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top