Sähkösuunnittelussa vaaditaan monipuolista osaamista ja kokemusta. Laadukkaat palvelumme kattavat monipuolisesti sähkösuunnittelu- ja asiantuntijapalveluita.

Toimimme suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä kaikissa hankkeen vaiheissa aina esisuunnittelusta toteutukseen. Nodeonin sähkösuunnittelupalvelut voivat sisältyä pienempiin tai laajoihin haasteellisiin hankkeisiin.

Toteutetuissa suunnitteluhankkeissamme vaaditaan monipuolista teknologiaosaamista, laadukasta suunnittelua sekä hyvää ymmärrystä sähköverkosta kriittisissä ympäristöissä. Nodeonilla on usean eri tekniikkalajin asiantuntijoita sekä vahva kokemus eri tyyppisistä projektiympäristöistä.

Nodeonin asiakas on tyypillisesti julkinen sektori, konsulttitoimisto tai rakennusalan yritys. Kohteina voi olla mm. julkinen rakentaminen, tie- ja katuympäristöt tai maanalainen rakentaminen.

Monipuolista teknologiaosaamista, laadukasta suunnittelua sekä syvällistä ymmärrystä sähköverkoista kriittisissä ympäristöissä.

 • Verkostolaskenta
 • Valaistuslaskenta
 • Prosessisähköistys
 • Kiinteistösähköistys
 • Instrumentointisuunnittelu
 • Turvajärjestelmäsuunnittelu
 • Valaistusuunnittelu
 • Varavoimajärjestelmät
 • UPS-järjestelmät
 • Asiantuntijapalvelut
 • Valvonta
 • Konsultointi
Markku Pakarinen

Haluatko lisätietoja?

Markku Pakarinen

NODEON ALAN ASIANTUNTIJANA

Toteutetuissa hankkeissamme vaaditaan vahvaa asiantuntemusta sähköverkon mitoituksesta, suunnittelemme mm. varavoima- ja UPS-käyttöjä haasteellisissa ympäristöissä (kuten pitkät välimatkat ja kriittiset kohteet).

Nodeonin eri alojen teknisten asiantuntijoiden voimin onnistuu haastavien hankkeiden suunnittelu, jotka voivat sisältää myös automaation, tietoliikenteen sekä erilaisten itsenäisten järjestelmien ja ohjelmien yhteensovittamista.

Tarjoamme sähkösuunnittelu- ja asiantuntijapalveluita mm. seuraavasti:

• KJ-verkko/PJ-verkko
• Verkostolaskenta
• Varavoima- ja UPS-järjestelmät
• Kiinteistö- ja prosessisähköistys
• Instrumentointi-, keskus-, kaapelointi- ja kytkentäsuunnittelu (mm. pää- ja piirikaaviot, kokoonpano)
• Tele- ja turvajärjestelmäsuunnittelu (mm. paloilmoitin, rikosilmoitin, kuulutusjärjestelmä, turvavalaistus)
• Valaistussuunnittelu (tie-, katu- ja aluevalaistus, valaistuslaskenta)
• Valvontatehtävät (mm. työmaa, käyttöönotto, vastaanotto, takuuajan tehtävät)
• Tarjouspyyntöjen ja hankinta-asiakirjojen laadintaa
• Konsultointi ja asiantuntijapalvelut (mm. kustannuslaskenta, selvitykset, laatuvaatimukset)

Nykyaikaisten suunnittelutyökalujen tehokas käyttö sekä vaatimusten ja turvallisien toteutustapojen tuntemus vaativat kokemusta sekä jatkuvaa kehittymistä. Tärkeässä asemassa toiminnassamme on luotettavuus, joka onkin yrityksemme ensimmäinen ja tärkein arvo.

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top