Teollisessa internetissä on usein kyse hajautetuista järjestelmistä haastavissa olosuhteissa, jolloin varmatoimisilla tiedonsiirtoratkaisuilla on merkittävä rooli niiden toiminnassa. Nodeon on tottunut työskentelemään ja toteuttamaan tietoliikenneratkaisuja haastavien ympäristöolosuhteiden parissa.

Teollisen internetin ratkaisut käyttävät monipuolisesti erilaisia tietoliikenneteknologioita tiedonsiirron tarpeisiin. Teollinen internet saattaa monissa tapauksissa käyttää tiedonsiirtoon perinteisiä kiinteän verkon tai mobiiliverkkojen yhteyksiä, jos näitä on saatavilla ja niiden käyttö on muuten mahdollista. Ne eivät kuitenkaan aina vastaa teollisen internetin sovellusten erityisvaatimuksiin.

Teollisen internetin (ja IoT:n) ratkaisuja varten on kehitetty myös omia teknologioita, joilla pyritään vastaamaan teollisen internetin tiedonsiirron erityishaasteisiin. Verkkoon tulisi pystyä usein kytkemään massiivisia määriä laitteita luotettavasti, olosuhdevaatimukset saattavat olla usein haastavat tiedonsiirron päätelaitteille, verkon kattavuus tulisi olla erittäin laaja ja päätelaitteiden tehontarve tulisi olla pieni (ei usein sähköä saatavilla). Tiedonsiirron kapasiteettivaatimukset eivät kuitenkaan ole tyypillisesti kovin suuria, mutta kohtuullinen reaaliaikavaatimus tiedonsiirrolle on kuitenkin tyypillisesti olemassa. Näihin tarpeisiin on viime aikoina voimakkaasti ollut tyrkyllä mm. 4G-teknologian evoluutiopolku NB-IoT (NarrowBand IoT) sekä LoRa.

 • Verkkojen suunnittelu ja toteutus
 • Teollinen ethernet
 • Haastavat ympäristöolosuhteet
 • Mobiiliverkkojen toteutukset
 • Tietoturvallisuus
 • IoT-verkkoratkaisut
Timo Majala

Haluatko lisätietoja?

Timo Majala

Kuvituskuva

Nodeonille ovat tuttuja kriittisen infrastruktuurin vaatimukset, kuten haastavat ympäristöolosuhteet. Kuvassa käynnissä älykkään meripoijun tiedonsiirtoratkaisun käyttöönotto Vaasan rannikolla.

NODEONILLA TIETOLIIKENNE LAAJASTI HALLUSSA

Nodeonilla on monipuolinen kokemus tietoliikenneratkaisujen suunnittelusta ja toteutuksesta teollisen internetin ratkaisuista kriittisen infrastruktuurin parissa. Näissä ympäristöissä tietoliikenneverkoissa tulee usein erityisesti huomioida haastavat ympäristöolosuhteet, kovennetut tietoturvavaatimukset ja varmennetut ratkaisut. Tunnemme hyvin teollisen ethernetin laitevalmistajat sekä kuitu- ja kuparimedioiden päälle rakennetut ratkaisut sekä monipuolisesti langattomat tiedonsiirron ratkaisut.

Langattomissa tiedonsiirtoratkaisuista Nodeonin erityisosaamista on teleoperaattoririippumattomat mobiilidataverkkoihin perustuvat toteutukset, joihin toteutamme itse paljon hajautettua älykkyyttä mobiilipäätelaitteiden ohjelmointia hyväksi käyttäen (mm. Python) sekä muista monimuotoisista langattomista tietoliikenneratkaisuista.

 • Teleoperaattoririippumattomat toteutukset
 • Kenttä-älykkyyden ja tiedonsiirron yhdistäminen päätelaitteisiin (Python-ohjelmointi)
 • Laite- ja sensorirajapintojen toteutus mobiilipäätelaitteisiin
 • MQTT-protokollatoteutukset

Kiinteiden verkkojen toteutuksissa meillä on vahva osaaminen kaikista OSI-mallin tiedonsiirtokerroksista (L1-L4) eli fyysisen median suunnittelusta kytkentäisiin ja reitittäviin verkkoympäristöihin. Alla on kuvattuna meidän tyypillisiä työtehtäviä liittyen tietoliikenneverkkoratkaisuihin kiinteän verkon toteutuksiin teollisen internetin ratkaisuissa.

 • Reitti- ja kaapelointisuunnittelu
 • Lähiverkkosuunnittelu (kytkinverkko)
 • Reititysverkon suunnittelu (IP-aliverkotus, reititysprotokollat)
 • Multicast-liikenteen reititys
 • Verkon tietoturvallinen segmentoinnin suunnittelu
 • Verkkoliikenteen priorisointi

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top