Liikennehankkeiden teknisten järjestelmien suunnittelussa on tunnettava laajojen hankkeiden toimintamallit ja toimiala. Järjestelmien suunnittelu vaatii monialaosaamista ja muuttuvassa ympäristössä jatkuvaa kehittymistä. Nodeon pystyy vastaamaan näihin vaatimuksiin.

Liikennehankkeiden teknisien järjestelmien suunnittelussa vaaditaan monipuolista teknologiaosaamista ja hyvää ymmärrystä toimialasta. Pystymme tarjoamaan kaikkiin osaamisalueisiimme (automaatio, sähkö, tietoliikenne, ohjelmistot, turvajärjestelmät) huipputason asiantuntijat, joilla on liikennehankkeista monipuolinen kokemus ja syvällinen toimialatuntemus. Nodeonin asiantuntijoilla on kokemusta yli 100 projektista yli 20 vuoden ajalta ja olemme toimineet monessa maan merkittävimmissä liikennehankkeissa.

Voimme toimia hankekohtaisesti niin tilaajan kuin urakoitsijan suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä. Tehtävät voivat olla niin konsultti-, asiantuntijapalveluita kuin esiselvityksiä tai toteutusvaiheen suunnittelua. Kohteita ovat mm.:

 • Tunneli ja muut maanalaiset tilat
 • Tie- ja katuympäristöt
 • Moottoritiet
 • Sillat
 • Raja-asemat
 • Pysäköintilaitokset- ja alueet
 • Kanavat
 • Liikenteen kehitys- ja pilottikohteet

Laaja-alaiset suunnittelukokonaisuudet henkilöstömme yli 20 vuoden toimialakokemuksella.

 • Maanalaiset tilat
 • Tunnelit
 • Tie- ja katuympäristöt
 • Moottoritiet
 • Sillat
 • Järjestelmäintegraatio
 • Sähkö
 • Automaatio
 • Tietoliikenne
 • Tele- ja turvajärjestelmät
 • Valaistus
 • Järjestelmät- ja rajapinnat
 • Asiantuntijapalvelut
Markku Pakarinen

Haluatko lisätietoja?

Markku Pakarinen

NODEONIN MONIPUOLISET ASIANTUNTIJA- JA SUUNNITTELUPALVELUT

Olemme tottuneet toimimaan isoissa infrahankkeisiin monissa eri rooleissa. Toimimme välillä lopputilaajan edustajana, toisinaan taas urakoitsijan puolella, usein olemme osa isompaa suunnittelu- ja konsulttiryhmittymää. Näiden eri roolin ymmärrys on toimintamme kannalta ensiarvoisen tärkeää, jotta pystymme tarjoamaan tilaajallemme juuri heidän tarvitseman osaamisen.

Nodeonin yhtenä monista vahvuuksista toimia asiantuntijana sekä suunnittelijana on vahva ja laaja-alainen kokemuksemme niin suunnittelusta, toteutuksesta kuin ylläpidostakin.

Tyypillistä älykkään liikenteen kohteille on että ne pitävät sisällään monen eri tekniikkalajin osaamista. Asiantuntemuksemme pohjautuu laaja-alaisen tekniseen osaamiseen ja eri tekniikan asiantuntijoista koostuva teknologiaosaaminen, sekä sen yhdistäminen on ainutlaatuista osaamista, jota tarjoamme käyttöönne.

Nodeonin älykkään liikenteen asiantuntija- ja suunnittelupalvelut sisältävät mm. seuraavia osa-alueita:

 • Sähkösuunnittelu
 • Automaatiosuunnittelu
 • Tietoliikennesuunnittelu
 • Tele- ja turvajärjestelmäsuunnittelu
 • Valaistusuunnittelu
 • Järjestelmä- ja rajapintasuunnittelu
 • Asiantuntijapalvelut

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top