Liikenne koulujen kohdalla on erityisen vaarallinen lasten koulumatkojen aikana aamuisin ja iltapäivisin. Paljon äkkinäisiä tien ylityksiä ja ohittelevaa liikennettä, väliaikaisesti pysäköityjä autoja jättämässä tai hakemassa lapsia sekä usein liian korkeat tilannenopeudet. Nodeon on kehittänyt älyliikenteen ratkaisun koulujen liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Perinteisten kiinteiden nopeusrajoitus- ja varoitusmerkkien suurin ongelma koulujen läheisyydessä on niihin kohdistuva heikko lojaalisuus. Erityisesti tämä on tutkimusten mukaan heikointa koulujen läheisyydessä asuvien kohdalla, jotka ohittavat koulualueen useita kertoja päivässä. Syynä tähän on alennetun nopeusrajoituksen ja varoitusmerkin staattisuus. Rajoitukset ja varoitukset ovat siis voimassa myös niinä aikoina, kun se ei olisi tarpeellista.

Nodeon on tuotteistanut koulujen liikenneturvallisuuden parantamiseksi dynaamisiin LED-pohjaisiin muuttuviin nopeusrajoitus- ja varoitusmerkkeihin sekä Nodeon Smart City -portaaliin perustuvan ratkaisun. Ratkaisu sisältää muuttuvat LED-pohjaiset merkit koulun kohdalle ja niiden hallinnoinnin helposti käytettävän pilvipohjaisen Smart City -käyttöliittymän avulla.

Muuttuvien merkkien etu on niiden dynaamisuus. Nopeusrajoitus on alennettu ja lapsivaroitusmerkki on päällä vain lasten koulupäivien aikoina. Muulloin alueella voidaan ajaa normaalin aluenopeusrajoituksen mukaisesti. Toinen selkeä etu on LED-pohjaisten merkkien tavallista kiinteää liikennemerkkiä parempi näkyvyys ja huomioarvo

 • Hajautetut liikenneturvallisuusratkaisut
 • Koulujen liikenneturvallisuus
 • VMS-opasteet
 • EN12966
 • Hajautettu älykkyys
 • Tuotteistetut ratkaisut
 • Nodeon Smart City -hallintaratkaisu
Timo Majala

Haluatko lisätietoja?

Timo Majala

Kuvituskuva

Muuttuvien LED-pohjaisten merkkien suurin etu on niiden dynaamisuus sekä kiinteitä merkkejä parempi huomioarvo.

KÄYTTÖKOHTEET

Nodeonin Kouluturvaratkaisun ylemmän tason otsikkona voidaan pitää hajautetut tienvarsitelematiikan ratkaisut. Teeman sisältää ajatuksen useista maantieteellisesti hajautetuista turvallisuus- ja opastusratkaisuista, joiden kaikkien hallinta tapahtuu yhdestä keskitetystä pisteestä, Nodeon Smart City -portaalista. Alla on esimerkkejä erilaisista hajautetuista opastus- tai varoitusratkaisuista.

 • Koulujen kohdat
 • Päiväkohtien kohdat
 • Muut yksittäiset vaaralliset liikennekohdat (varoitusmerkit ja/tai alennettu nopeus)
 • Hajautettu tapahtumaopastus
 • Hajautettu pysäköinnin opastus
 • Risteysalueet

TEKNINEN RATKAISU

Kello- ja kalenteripohjaisten ohjausaikataulujen teko tapahtuu yksinkertaisesta viikkokalenterin hallinnan käyttöliittymästä. Normaalin viikkokalenterin mukaisten ohjausten lisäksi hallintakäyttöliittymä mahdollistaa erikoisaikataulujen tekemisen, joiden avulla voidaan poiketa normaalista viikkokalenterin mukaisesta ohjauksesta.

Nodeonin ratkaisu sisältää Eurooppalaisen EN12966-standardin mukaiset täysmatriisi LED-opasteet, joilla voidaan esittää mitä tahansa varoitusmerkkejä tai nopeusrajoituksia. Opasteet kommunikoivat Nodeon Smart City -portaalin kanssa mobiiliverkkojen välityksellä. Smart City -portaali tarjoaa keskitetyn hallintaliittymän, josta voidaan hallita useita koulun kohtien merkkejä samanaikaisesti.

Tarjoa lapsille Turvallisempi Koulutie Nodeon Smart City -ratkaisun avulla!

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top