Laadukkaat palvelumme koostuvat monipuolisesta osaamisesta ja vahvasta kokemuksesta. Sähkösuunnittelupalvelumme kattavat laajasti eri asiantuntijatehtäviä. 

Nodeon toimii suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä kaikissa hankkeen vaiheissa aina esisuunnittelusta toteutukseen, usein myös kriittisissä ympäristöissä. Sähkösuunnittelupalvelumme soveltuvat joko pienempiin kokonaisuuksiin tai laajoihin ja haasteellisiin hankkeisiin.

Tyypillisissä suunnitteluhankkeissamme vaaditaan monipuolista teknologiaosaamista, laadukasta suunnittelua sekä hyvää ymmärrystä kriittisissä ympäristöissä. Nodeonilla on usean eri tekniikkalajin asiantuntijoita sekä vahva kokemus eri tyyppisistä projektiympäristöistä.

Nodeonin asiakas on tyypillisesti julkisen sektorin toimija, konsulttitoimisto tai rakennusalan yritys. Kohteina voi olla mm. julkinen rakentaminen, tie- ja katuympäristöt tai maanalainen rakentaminen.

 • Verkostolaskenta
 • Valaistuslaskenta
 • Prosessisähköistys
 • Kiinteistösähköistys
 • Instrumentointisuunnittelu
 • Turvajärjestelmäsuunnittelu
 • Valaistusuunnittelu
 • Varavoimajärjestelmät
 • UPS-järjestelmät
 • Asiantuntijapalvelut
 • Valvonta
 • Konsultointi
Markku Pakarinen

Haluatko lisätietoja?

Markku Pakarinen

Kuvituskuva

Monipuolista teknologiaosaamista, laadukasta suunnittelua sekä syvällistä ymmärrystä sähköverkoista kriittisissä ympäristöissä.

NODEON SÄHKÖALAN ASIANTUNTIJANA

Toteuttamissamme hankkeissa vaaditaan tyypillisesti vahvaa asiantuntemusta ja laaja-alaista kokemusta sähkösuunnittelusta. Suunnittelemme ja mitoitamme mm. laajoja sähköverkkoja haasteellisiin ympäristöihin (esim. pitkät välimatkat ja kriittiset kohteet) sekä vaativia varavoima- ja UPS-varmennuksia.

Asiantuntijamme ovat suunnitelleet ja toteuttaneet haastavia hankkeita, jotka sisältävät usein myös automaation, tietoliikenteen sekä erilaisten itsenäisten järjestelmien ja ohjelmien yhteensovittamista. Osaamme huomioida suurienkin hankkeiden eri tekniikkalajien tarpeita jo suunnittelun alkuvaiheesta lähtien, joka on pohjana hyvälle lopputulokselle.

Tarjoamme sähkösuunnittelu- ja asiantuntijapalveluita mm. seuraavasti:

 • KJ-verkko / PJ-verkko
 • Verkostolaskenta
 • Varavoima- ja UPS-järjestelmät
 • Kiinteistö- ja prosessisähköistys
 • Instrumentointi-, keskus-, kaapelointi- ja kytkentäsuunnittelu (mm. pää- ja piirikaaviot, kokoonpano)
 • Tele- ja turvajärjestelmäsuunnittelu (mm. paloilmoitin, rikosilmoitin, kuulutusjärjestelmä, turvavalaistus)
 • Valaistussuunnittelu (tie-, katu- ja aluevalaistus, valaistuslaskenta)
 • Valvontatehtävät (mm. työmaa, käyttöönotto, vastaanotto, takuuajan tehtävät)
 • Tarjouspyyntöjen ja hankinta-asiakirjojen laadintaa
 • Konsultointi ja asiantuntijapalvelut (mm. kustannuslaskenta, selvitykset, laatuvaatimukset)

Nykyaikaisten suunnittelutyökalujen tehokas käyttö sekä toisaalta vaatimusten ja turvallisten toteutustapojen tuntemus vaativat paitsi kokemusta, myös jatkuvaa kehittymistä. Tärkeässä asemassa toiminnassamme on etenkin luotettavuus, joka on yrityksemme ensimmäinen ja tärkein arvo.

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top