Jouni Aarnu


Luonteeltani olen pessimistinen optimisti, jonka johdosta asioita tulee aina mietittyä useasta eri näkökulmasta ja lopputulos olisi aina mahdollisimman hyvä. Vahvuuksiani ovat myös pitkän ja monipuolisen työuran myötä syntynyt kokonaisvaltainen sekä käytännönläheinen näkemys liiketoiminnasta ja sen prosesseista. Pitkä ja monipuolinen kokemus yhdistettynä hyvään ongelmanratkaisukykyyn on ollut erityisen hyödyllistä ratkaisumyynnissä, kun asiakkaan ongelmiin pyritään löytämään ratkaisu sekä teknisten että liiketoiminnallisten haasteiden näkökulmasta.

Sisälläni asuu myös ikuinen kehittäjä, joka etsii yrityksen toiminnasta ja asiakasratkaisuista kehitettävää tehokkuuden, laadun ja turvallisuuden näkökulmista. Tämän seurauksena toiminta on mielekkäämpää, ratkaisut kehittyvät ja lopulta myös asiakkaat ovat tyytyväisempiä.

Alan työkokemusta olen kerryttänyt monista eri tehtävistä vuodesta 1996 lähtien. Työelämässä olen toiminut pitkään suunnittelijana, projektipäällikkönä, ryhmäpäällikkönä ja myyntipäällikkönä sähkö-, ICT- ja automaatioalan projekteissa sekä vuodesta 2012 lähtien olen toiminut yksikön-, liiketoiminnan vetäjänä ja toiminnan kehittäjänä. Laajan kokemukseni ansiosta olen moneen tilanteeseen taipuva ammattilainen, jolla on kyky sietää painetta, hoitaa monia vastuita yhtä aikaa ja sopeutua muutokseen.

Yhteistyöllä eri osapuolten kanssa päästään parhaaseen lopputulokseen.

Back to top