Markku Pakarinen

Työssäni ja muussakin toiminnassani olen ahkera, luotettava ja yhteistyötaitoinen. Yhtenä valttinani koen rauhallisuuden säilyttämisen tiukoissakin tilanteissa. Tämän päivän nopeasti kehittyvillä markkinoilla on tärkeää suhtautua avoimesti uusiin ratkaisuihin, unohtamatta kuitenkaan historian saatossa hyväksi havaittuja toimintatapoja.

Tehtävissäni tukeudun vankkaan suunnittelukokemukseeni erityisesti liikenteen ja infran alalta. Toimenkuvani ovat koostuneet mm. monipuolisista sähkö- ja automaatioalan suunnittelutehtävistä sekä projektinhallinnasta joissa osaamisaluettani ovat erityisesti maantietunnelien liikenteenohjaus- ja turvajärjestelmät, moottoriteiden liikenteenohjaus ja tievalaistus sekä avattavien siltojen ratkaisut.

Uskon avoimen ja rehellisen yhteistyön johtavan hyvään lopputulokseen. Toteutetaan yhteisiä projekteja hyvän yhteistyön merkeissä!

Back to top