Tarja Poikonen


Olen markkinoijana ihmisläheinen ja haluankin nähdä työni paitsi auttavan muita, mutta myöskin kokea tekemisemme kehittävän yhteiskuntaa eteenpäin. Samalla tapani työskennellä on ratkaisukeskeistä, liiketoimintalähtöistä sekä objektiivisuuteen pyrkivää. Kauppatieteellinen koulutukseni linkittää markkinointiajatteluni automaattisesti osaksi yrityksen strategiaa sekä liiketoiminnallisia tavoitteita. Monipuolinen kokemukseni niin markkinoinnin suunnittelusta kuin toteutuksestakin antaa onneksi hyvät eväät erilaisten ratkaisujen löytämiseen ja pyrinkin jatkuvasti oppimaan uutta ja lisäämään työkalupakkiini uusia työkaluja.

Pyrin aina pohjaamaan ajatteluni tutkittuun tietoon niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Tämän vuoksi en juurikaan pohdi omia mieltymyksiäni tehdessäni markkinointia. Sen sijaan pyrin mahdollisimman objektiivisesti ymmärtämään asiakkaitamme sekä etsimään ratkaisuja, jotka puhuttelevat juuri heitä.

Kaikki yrityksessä tapahtuva on jostain näkökulmasta katsottuna markkinointia, joten mahdollisuuksia markkinointiin on aivan rajattomasti. Ajatuksella tehdyn markkinoinnin avulla pystymmekin palvelemaan paremmin niin asiakkaitamme kuin työntekijöitämmekin.

Back to top