Liikennejärjestelmä on merkittävässä murroksessa. Sen muutosta ohjaavat samat globaalit megatrendit kuin niin monia muitakin toimialoja: kaupungistuminen, digitalisaatio ja kestävän kehityksen vaatimukset.

Liikennejärjestelmän älyllistämisestä käytetään usein myös termiä liikenteen digitalisointi. Uusien ekologisten liikkumisen vaihtoehtojen tulee tarjota riittävä palvelutaso houkuttelemaan yksityisautoilijat muiden liikkumismuotojen pariin. Toisaalta samaan aikaan yksityisautoilukin muuttaa muotoaan: kehitetään uusia ekologisempia käyttövoimavaihtoehtoja, rajoitteita ja maksullisuutta lisätään, ajoneuvoihin ja tieverkkoon luodaan uutta älykkyyttä.

Teknologisesti älykäs liikenne on yksi teollisen internetin ratkaisujen ja teknologiapinon merkittävistä käyttäjistä. Teollisen internetin näkökulmasta älykkään liikenteen ratkaisut sisältävät kaikki sen peruselementit: jatkuva mittaaminen, hajautettu tiedonkeruu ja laitehallinta, tiedonsiirtoratkaisut, reaaliaikainen tilannekuva, keskitetty suurien tietomassojen varastointi (Big data) ja sen analytiikka sekä koko pinon lävistävät tiukat tietoturvavaatimukset (kyberturvallisuus).

NODEON MONIPUOLISESTI MUKANA LIIKENTEEN DIGITALISAATIOSSA

Nodeonin asiantuntijoilla on pitkä ja laaja-alainen kokemus älykkäiden liikennejärjestelmien kehittämisestä. Asiantuntijamme ovat olleet mukana toimialan merkittävimmissä hankkeissa jo noin 20 vuoden ajan.

Nodeonin palvelutarjoama on monipuolinen ja tarjoaa ratkaisuja laajojen infraprojektien liikenteenohjausjärjestelmien suunnittelu-, ratkaisutoimitus- ja ylläpitotarpeisiin sekä tulevaisuuden ratkaisujen tutkimuksen ja kehityksen tarpeisiin.

Tutustu Nodeonin monipuolisiin älykkään liikenteen asiantuntijapalveluihin alasivuillamme.

Suunnittelu

Toteutus

Projektipalvelut

Tutkimus ja kehitys

Ylläpitopalvelut

Back to top