Liikennejärjestelmä on valtavassa murroksessa, jonka ovat synnyttäneet maailmanlaajuiset megatrendit, kuten kestävä kehitys, kaupungistuminen ja digitalisaatio, joka toimii muutosten mahdollistajana. Päämääränä kehitystyössä on, kuten älykkäässä liikenteessä aina, sujuvampi, turvallisempi ja ympäristöystävällisempi liikennejärjestelmä.

Älykkään liikenteen kentässä tutkimus ja kehitys vaativat samanaikaisesti sekä kattavaa toimiala- että teknologiaosaamista. Oleellista on ymmärtää myös toimialan historiaa, tuntea nykyiset käytössä olevat ratkaisut sekä jatkuvasti omaksua uusia teknologioita.

Teollinen internet, big data, tiedon analysointi, automaatio, robotiikka ja tekoäly kehittävät älykkään liikenteen toimialaa huimaa vauhtia kohti sujuvampaa ja ympäristöystävällisempää liikennejärjestelmää. Samaan aikaan on arvioitava kriittisesti kehityksen myötä syntyviä uhkia, kuten ratkaisujen kyberturvallisuus ja tekoälyn virheettömyys.

 • Älykkään liikenteen kehitys
 • Teknologiaselvitystyöt
 • Teknologiamäärittelyt
 • Tutkimusyhteistyö
 • Proof of Concept
Jarno Kallio

Haluatko lisätietoja?

Jarno Kallio

Kuvituskuva

Älykkään liikenteen kentässä tutkimus ja kehitys vaativat samanaikaisesti sekä kattavaa toimiala- että teknologiaosaamista.

NODEON YHDISTÄÄ UUDET INNOVAATIOT PITKÄÄN KOKEMUKSEEN TOIMIALASTA

Nodeonin henkilöstöllä on pitkä historia älykkään liikenteen toimialan käytäntöjen ja teknologia-arkkitehtuurien kehittämisestä yhdessä alan muiden toimijoiden ja julkishallinnon kanssa.

Olemme olleet ennakkoluulottomasti luomassa uusia teknologiaratkaisuja, ja toisaalta kehittämässä myös uusia innovatiivisia tuotteita markkinoille. Kädenjälkemme näkyy myös toimialalla nykyään käytettävien standardien, hyvien ns. de facto -käytäntöjen sekä kansallisten arkkitehtuurien kehittämisessä ja määrittelemisessä.

Tutkimus- ja kehityshankkeiden tyypillisiä rooleja meille:

 • Teknologiaselvitystyöt
 • Teknologiaratkaisujen suunnittelu ja määrittely
 • Ohjelmistorajapintojen määrittely
 • Teknologiaratkaisujen soveltuvuuden arviointi
 • Hanke- ja arkkitehtuurisuunnittelu
 • Tietoliikenneratkaisujen testaus ja kehitys
 • Teknologioiden integrointi
 • POC-kehittäminen (Proof of Concept)

Meillä nuorten ennakkoluulottomien asiantuntijoiden innovaatiot sovitetaan älykkään liikenteen toimialan pitkäaikaiseen kokemukseen.

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top