Toteutamme automaatioon liittyvät suunnitelmat projekteiden kaikkiin eri vaiheisiin aina esisuunnittelusta ylläpitoon. Laadukkaat palvelumme kattavat hankkeiden automaatio- ja sähkötekniset suunnitelmat sekä järjestelmien ohjelmoinnit ja käyttöönotot.

Olemme toimineet merkittävien ja haasteellisten infrahakkeisen automaatiosuunnittelijoina jo vuosien ajan, joka on osoituksena toimintamme laadusta ja luottavuudesta sekä asiakkaiden tyytyväisyydestä. Asiantuntemuksemme pohjautuu monipuoliseen tekniseen osaamiseen ja vaativien projektiympäristöjen tuntemukseen.

Tyypillisesti teemme automaatiosuunnittelua vaativiin infrarakentamisen kohteisiin, joita ovat mm. tie- ja katuympäristöt sekä maanalaiset tilat, kuten tunnelit. Asiakkaitamme ovat usein suuret rakennusalan yritykset, suunnittelutoimistot sekä julkinen sektori toimijat.

Henkilöstöllämme on vahvaa kokemusta vaativien infra- ja teollisuuskohteiden suunnittelusta ja asiantuntijatehtävistä yli 20 vuoden ajalta.

 • Logiikkaohjelmointi
 • SCADA-ohjelmointi
 • Paneelit
 • Järjestelmäsuunnittelu
 • Instrumentointisuunnittelu
 • Testaus
 • Käyttöönotto
 • Koulutus
 • Ylläpito
 • Konsultointi
Markku Pakarinen

Haluatko lisätietoja?

Markku Pakarinen

Nodeonilta laaja-alaiset automaation asiantuntijapalvelut

Asiantuntemuksemme pohjautuu laaja-alaisen ja korkeatasoiseen tekniseen osaamiseen, jota tarvitaan tyypillisesti hankkeissamme. Suunnittelemme automaatioratkaisuja pääosin teknisiin kokonaisuuksiin, kuten laitoksiin, kokonaisjärjestelmiin tai infrakohteisiin. Suunnittelukohteemme sisältävät usein myös sähkön, tietoliikenteen sekä erilaisten itsenäisten järjestelmien ja ohjelmien yhteensovittamista.

Henkilöstöllämme on vahvaa kokemusta vaativien infra- ja teollisuuskohteiden suunnittelusta sekä asiantuntijatehtävistä yli 20 vuoden ajalta. Toimimme asiantuntijatehtävissä kaikissa hankkeen vaiheisiin aina esisuunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon.

Automaatiosuunnittelua ja -palveluja tarjoamme projektien kaikkiin vaiheisiin sisältäen mm. seuraavia tehtäviä:

 • Logiikkasuunnittelu- ja ohjelmointi (PLC)
 • Käyttöliittymäsuunnittelu- ja ohjelmointi (SCADA ja paneelit)
 • Järjestelmäsuunnittelu
 • Instrumentointi-, keskus-, kaapelointi- ja kytkentäsuunnittelu
 • Toteutusvaiheen tehtävät (mm. testaus, käyttöönotto ja koulutus)
 • Valvontatehtävät (mm. työmaa, käyttöönotto, vastaanotto, takuuajan)
 • Järjestelmien ylläpitopalvelut
 • Tarjouspyyntöjen ja hankinta-asiakirjojen laadintaa
 • Konsultointi ja asiantuntijapalvelut (mm. kustannuslaskenta, aikataulutus ja laatuvaatimukset)

Toimintaperiaatteidemme mukaisesti kehitämme suunnittelutoimintaamme jatkuvasti, joka näkyy avoimena ja ennakkoluulottomana suhtautumisena uusia teknologiaratkaisuja sekä toimintatapoja kohtaan

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top