Teollinen internet (IIoT, Industrial Internet of Things) on tämän hetken tärkeimpiä digitalisaatioon liittyviä muutosaaltoja maailmanlaajuisesti. Puhutaan myös neljännestä teollisesta vallankumouksesta, johon teollisen internetin lisäksi liitetään myös robotisaatio, digitalisaatio ja keinoäly. 

Teollisen Internetin ratkaisuissa on kyse jatkuvasti kasvavasta trendistä, jossa tietoverkkoon liitettävien laitteiden ja sensoreiden määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Yksityiskohtaista ja reaaliaikaista tietoa halutaan kerätä laitteista, koneista, prosesseista, rakennuksista, liikenteestä, ihmisistä jne. Tietoa käytetään hyväksi monipuolisilla tavoilla esimerkiksi laitteiden ja järjestelmien huollon ja ylläpidon kehittämiseen, prosessien kehittämiseen, kuten työvaiheiden automatisointiin ja ennakointiin. Toisaalta analysoimalla valtavia kerättyä tietomassoja voidaan ymmärtää monimutkaisia tapahtumaketjuja, erilaisten tapahtumien ja asioiden välisiä yhteyksiä, ja parhaimmillaan kehittää tapahtumiin liittyviä ennakoivia algoritmeja tai synnyttää uusia älykkäitä palveluinnovaatioita.

KOKO TEOLLISEN INTERNETIN TEKNOLOGIAPINON HALLINTAA

Teollisen internetin kehityksessä erityisesti nopean kehityksen kohteena on ollut jatkuvasti lisääntyvä tiedonkeruun kerros, jotta laitteiden ja prosessien toiminnan mittaaminen olisi kattavampaa, reaaliaikaisempaa ja tarkempaa. Toinen nopeasti kehittyvä kerros on kerätyn datan analysointikerros, jonka avulla todellisuudessa ulosmitataan koko teollisen internetin ratkaisun arvo. Tiedonkeräämisen tulisi tuottaa kouriintuntuvaa arvoa liiketoimintapäätösten tueksi ja prosessien kehittämiseksi.

Nodeon on teollisen internetin monitaitaja, jonka henkilökunta on toteuttanut kriittisissä infrastruktuurin ympäristöissä hajautetun laitehallinnan ja tiedonkeruun ratkaisuja jo lähes 20 vuoden ajan. Nodeonilla teollisen internetin teknologiakenttä hallitaan kattavasti erilaisista laite- ja sensorirajapinnoista automaatioprosesseihin, tietoturvallisiin tiedonsiirtoratkaisuihin, keskitettyihin tilannekuva, ohjaus- ja hallintajärjestelmiin sekä tiedon analysointiin saakka.

Hajautettu tiedonkeruu ja laitehallinta

Tietoliikenneratkaisut

Keskitetty tilannekuva

Back to top