Hajautettu tiedonkeruu ja laitehallinta ovat teollisen internetin ratkaisujen keskiössä. Nodeon on jo kauan ennen teollisen internetin ja IoT:n (Internet of Things) hypeä määritellyt yrityksen strategiaan ydinosaamisalueekseen hajautetun tiedonkeruun ja laitehallinnan kriittisen infrastruktuurin alueilla.

Hajautetulla tiedonkeruulla teollisen internetin ratkaisuissa tarkoitetaan tiedon keruuta esimerkiksi maantieteellisesti hajautetuista kiinteistä tiedonkeruupisteistä (esim. sähkönjakelu- tai kaukolämpöverkko), mobiileista kohteista globaalisti (esim. logistiikkaratkaisut) tai tiedonkeruun hajauttamista teollisuuslaitoksesta ja sen prosessiautomaatiojärjestelmästä. Kaikissa tapauksissa ensiarvoisen tärkeään rooliin astuu laitteiden ja sensoreiden ohjelmistorajapintojen osaaminen, hajautetun älykkyyden arkkitehtuurin hallinta, tehokkaat ja turvalliset langattomissa verkoissa toimivat tiedonsiirtoratkaisut.

Hajautetulla laitehallinnalla tarkoitetaan tilannetta, jossa tiedonkeruun lisäksi on tarve ohjata kenttälaitetta. Laitehallinnalla voidaan tarkoittaa esimerkiksi jonkun laitteen käynnistämistä tai sammuttamista, kuten pumppu tai puhallin, laitteen tilanvaihtoa, kuten vaikka älykäs tienvarren nopeusrajoitusmerkki tai moottorin tehonsäätämistä.

  • Laiterajapinnat
  • Sensorivalinnat ja rajapinnat
  • Haastavat ympäristöolosuhteet
  • Automaatiorajapinnat
  • Hajautettu älykkyys
  • Tietoturvallisuus
  • IoT-ratkaisut
Jarno Kallio

Haluatko lisätietoja?

Jarno Kallio

Kuvituskuva

Teollisen internetin ratkaisuissa Nodeonilla on laajasti hallussa ICT-teknologiat sekä automaatio ja sähkö.

ICT, AUTOMAATIO JA SÄHKÖ HALLUSSA

Tyypillisestä ohjelmistosuunnittelutalosta meidät erottaa syvällinen tietoliikenteen, automaation ja sähkön osaaminen. Ymmärrämme kenttälaitteiden toiminnan ja osaamme kytkeytyä niihin erilaisten rajapintojen kautta. Ylipäätään ymmärrämme kenttäolosuhteet kriittisen infrastruktuurin kohteissa sekä kentän laitteiden sähköiset ominaisuudet ja automaatiorajapinnat.

Tyypillisestä automaatio- ja sähköalan toimijasta meidät taasen erottaa laaja-alainen ICT-kentän hallinta ja osaaminen kattaen räätälöidyt ohjelmistototeutukset, pilvijärjestelmät, tietokanta-arkkitehtuurit, tiedon analysoinnin, mobiiliverkkojen ratkaisut sekä tietoturvan ja tietoliikenneratkaisut.

Yllä oleviin erityispiirteisiimme liittyen kutsumme itseämme teknologiatoimittajaksi, jolla on hyvin hallussa niin modernit ICT-teknologiat kuin automaatio ja sähkö. Se on meidän ehdoton etu, kun puhutaan teollisesta internetistä ja siihen liittyvästä hajautetusta tiedon keruusta ja laitehallinnasta kriittisen infrastruktuurin ympäristöissä.

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top