Kun tieto on kerätty halutuista pisteistä ja välitetty tietoliikenneyhteyksien kautta eteenpäin, niin seuraava teollisen internetin teknologiakerros on keskitetyn tiedonkeruun, varastoinnin ja tilannekuvan yhdistelmä.

Internetin sisältämän tiedon luonne on muuttunut 2000-luvun kuluessa radikaalisti. Vielä 90-luvulla Internetissä sijaitseva tieto oli käytännössä ainoastaan ihmisten tuottamaa. Tällä hetkellä automaattiset tiedonkeruuprosessit tuottavat tietoa tilannekuva- ja analysointiohjelmistojen käyttöön. Tietoa kerätään esimerkiksi yritysten liiketoimintaprosesseista, ympäristöolosuhteista, laitteiden ja koneiden toiminnasta, asiakkaista, kilpailijoista ja kuluttajien käyttäytymisestä. 

Tiedonkeruuohjelmistot keräävät tietoa valtaviin tietovarantoihin (big data), jotka koostavat tiedosta keskitetyn näkymän eli reaaliaikaisen tilannekuvan. Tilannekuvaa voidaan tarkastella ihmisten toimesta, mutta yhä useammin kerätty tieto ja siitä muodostettua tilannekuvaa käytetään jälleen uusien ohjelmistojen käyttöön, jotka reagoivat tilannekuvassa tapahtuviin muutoksiin, tuottavat ennakoivien algoritmien avulla ennusteita tulevista tapahtumista ja tarvittaessa puuttuvat automaattisesti mitattaviin prosesseihin tai tuottavat tietoa päätöksentekoa varten.

 • Keskitetty tiedonkeruu ja varastointi
 • Tietokannat
 • Reaaliaikaisuus
 • Visualisointi
 • Käyttöliittymät
 • Raportointi
 • Data-analytiikka
Jarno Kallio

haluatko lisätietoja?

Jarno Kallio

Kuvituskuva

Vuosituhannen alussa Internetissä sijaitseva tieto oli käytännössä kokonaan ihmisen tuottamaa. Nyt sensorit ja laitteet tuottavat valtavan määrän tietoa jatkoanalysointia ja päätöksentekoa varten.

KESKITETTY TILANNEKUVA ON LÄHES AINA OSA NODEONIN TOIMITUSLAAJUUTTA

Nodeonin toimittamat tiedonkeruu-, ohjaus- ja hallintajärjestelmät lähes poikkeuksetta sisältävät keskitetyn tiedonkeruu- ja tilannekuvajärjestelmäkerroksen. Kriittisen infrastruktuurin järjestelmissä on hyvin usein kyse mahdollisimman tarkan ja reaaliaikaisen tilannekuvan luomisesta ja poikkeaviin tapahtumiin reagoimisesta.

Nodeonilla on laaja kokemus toteuttaa keskitettyjä tilannekuvajärjestelmiä monipuolisesti erilaisilla teknologioilla. Meille on tuttua toteuttaa järjestelmiä perinteisissä palvelinympäristöissä, pilvialustoissa tai automaatioteknologioihin perustuville SCADA-järjestelmillä (Supervisory Control and Data Acquisition).  Alla meille tuttuja tilannekuvajärjestelmien luomiseen liittyviä tehtäviä ja ominaisuuksia:

 • Keskitetty tiedonkeruu
 • Tietokanta-arkkitehtuurit
 • Reaaliaikainen tilannekuva
 • Tilannekuvan visualisointi
 • Karttapohjainen tiedon esittäminen
 • Laajat raportointiominaisuudet
 • Data-analytiikka

 

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top