Nodeon suunnittelee Jyväskylän kaupungin ulkovalaistuksia

Jyväskylän on kaupunkivalaistuksen edelläkävijä, jonka esimerkkiä seurataan niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Nodeon on valittu Jyväskylän kaupungin kumppaniksi ulkovalaistusten suunnitteluun. Nyt solmittu sopimus on monivuotinen ja tiivistää yhteistyötämme Jyväskylän kaupungin kanssa kattamaan entistä laajemmin palveluvalikoimaamme. Sopimuksen mukaiset tehtävät koostuvat valaistus- ja sähkösuunnittelusta.

Nodeon FABULOS-hankkeessa kehittämässä itseohjautuvien bussien teknologiaa

Nodeon FABULOS-hankkeessa kehittämässä itseohjautuvien bussien teknologiaa

Itseohjautuvien bussien testejä on jo ehditty nähdä useammassakin maassa. FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems) kehityshankkeen tavoitteena on kehittää järjestelmä, joka pystyy hallinnoimaan kaupunkitasolla suurta joukkoa itseohjautuvia linja-autoja. FABULOS-hanke on edennyt nyt toiseen vaiheeseen, jossa EU-hanke on solminut jatkosopimukset neljän kansainvälisen konsortion kanssa. Nodeon on kehittämässä tulevaisuuden autonomisen liikenteen teknologioita suomalaisessa FVF-konsortiossa yhdessä Fleetonomyn ja VTT:n kanssa.

Kuinka lasten liikenneturvallisuutta parannetaan Nodeonin tuotteilla?

Kuinka lasten liikenneturvallisuutta parannetaan Nodeonin tuotteilla?

Nodeonin tuotteistamalla dynaamisiin LED-pohjaisiin liikennemerkkeihin perustuvalla ratkaisulla parannetaan autoilijoiden lojaalisuutta alennettuja nopeusrajoituksia kohtaan esimerkiksi koulujen kohdalla. Ratkaisu on erityisesti suunniteltu älykkäitä kaupunkeja varten ja sen hankkiminen on tehty helpoksi. Ratkaisu huomio kaupunkien ahtaat katuverkot, ja samalla merkkien turvallinen etähallinta ja -valvonta on valmiiksi paketoitu ratkaisuun. Käy tutustumassa tarkemmin ratkaisun yksityiskohtiin!

HR-osaamisella lisää tukea Nodeonin kasvuun ja sisäiseen kehittämiseen

Henkilöstöasioiden asiantuntija Suvi Hokkanen on aloittanut Nodeonin HR- ja kehityspäällikkönä. Suvi tulee ottamaan kokonaisvaltaista vastuuta Nodeonin henkilöstöasioista ja sisäisestä kehittämisestä yhdessä johtoryhmän kanssa. Yrityksen arvojen mukainen henkilöstöpolitiikka ja HR-prosessit edesauttavat Nodeonin vakaata kasvua ja henkilöstön viihtymistä työssä. Suvilla on monipuolinen kokemus HR-tehtävistä teknologiayrityksissä, ja Suvi on myös työ- ja organisaatiomaailmaan erikoistunut psykologi. Taustansa kautta Suvilla on mahdollisuus tuoda Nodeonille syväluotaavaa ymmärrystä toimivista tavoista tukea ja kehittää henkilöstöasioita. “Henkilöstö on asiantuntijaorganisaation tärkein voimavara, ja Nodeonin arvoissa tämä todella näkyy”, Suvi toteaa.

Liikennevirtojen analysointi tarjoaa huimia mahdollisuuksia liikennesuunnittelun ja kaupan alan kehittämiseksi

Liikennevirtojen analysointi tarjoaa huimia mahdollisuuksia liikennesuunnittelun ja kaupan alan kehittämiseksi

Käy tutustumassa ITe Wikin artikkelijulkaisussa mittausliiketoiminnastamme vastaavan Timo Majalan ajatuksiin tiedolla johtamisesta sekä liikennevirtojen mittaamisen ja analysoinnin tuottamista mahdollisuuksista liikennesuunnittelun ja kaupan alan kehittämiseksi. Kuvassa Timo ja mittausratkaisuidemme teknisestä arkkitehtuurista vastaava Jarmo Pennanen pohtivat onko johtamisosuus tiedolla johtamisen uusi pullonkaula?

Maailma muuttuu – niin myös liikenne, ja liikenteen mittaaminen

Maailma muuttuu – niin myös liikenne, ja liikenteen mittaaminen

Nodeon toteutti Helsingin kaupungille modernisoidun liikenteen mittausjärjestelmän, joka käyttää olemassa olevia induktiosilmukoita hyväksi. Tieto siirtyy moderneilta Clearview Intelligence Ltd:n valmistamilta mittalaitteilta reaaliajassa Nodeonin pilvipalveluun, jossa liikenneanalyysit lasketaan asiakkaan käyttöön.

Nodeonin järjestelmä sisältää asiakkaan mittauspisteiden lisäksi myös kaikkien pääkaupunkiseudulla sijaitsevien Väyläviraston hallussa olevien mittauspisteiden tiedot (Digitraffic).

Nodeonin mittauksilla selvitetään liityntäpysäköintialueiden käyttäjiä

Nodeonin mittauksilla selvitetään liityntäpysäköintialueiden käyttäjiä

Liityntäpysäköintialueilla on yhä tärkeämpi rooli suurempien kaupunkien keskusta-alueiden liikenteen hallinnassa. Tärkeää on myös ymmärtää, mistä alueiden käyttäjät tulevat. Nodeon selvittää Espoon kaupungin kanssa Länsimetron liityntäpysäköintialueiden käyttäjien lähtöalueita ja toistuvuutta.

Nodeonin mittaukset alueellisen kehityksen tukena

Nodeonin mittaukset alueellisen kehityksen tukena

Jyväskylässä kehitetään Hippoksen alueesta Pohjoismaiden merkittävintä liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin keskusta (Hippos2020-hanke). Nodeon mittaa ja analysoi Hippoksen alueen liikennevirtoja yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. Mittauksilla tuotetaan erinomaista lähtötietoa alueellisen kehityksen tarpeisiin. Alueen liikenteestä voidaan selvittää mm., mistä se on peräisin, liikenteen toistuvuus ja toisaalta tapahtuma-ajankohtien erityispiirteet.

Tieliikenteen infrarakentamisen hankkeissa pitää katsoa aktiivisesti tulevaan

Tieliikenteen infrarakentamisen hankkeissa pitää katsoa aktiivisesti tulevaan

Tekniikan vieminen liikenteen sekaan on yksi tämän hetken kuumimmista aihepiireistä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Nodeonin älykkään liikenteen projektiliiketoiminnan liiketoimintajohtaja Ilkka Tuunanen kävi haastateltavana Ite Wikissä älykkään liikenteen kehityksestä. Kannattaa käydä lukemassa!

Katso kaikki

Back to top