Liikennejärjestelmä on merkittävässä murroksessa. Sen taustalla ovat samat globaalit megatrendit kuten niin monilla muillakin toimialoilla. Niitä ovat muun muassa kaupungistuminen, digitalisaatio ja kestävän kehityksen vaatimukset.

Asiantuntijamme ovat olleet mukana kaikissa toimialan merkittävimmissä hankkeissa jo yli 20 vuoden ajan. Voidaan siis sanoa, että meillä Nodeonilla on pitkä ja laaja-alainen kokemus älykkäiden liikennejärjestelmien kehittämisestä.

Tähän kokemukseen nojaten olemme kehittäneet palvelutarjoamamme monipuoliseksi. Tarjoamme ratkaisuja niin laajojen infraprojektien liikenteenohjausjärjestelmien suunnittelu-, ratkaisutoimitus- ja ylläpitotarpeisiin kuin tulevaisuuden ratkaisujen tutkimuksen ja kehityksen tarpeisiinkin.

NODEON TUNTEE LIIKENTEEN DIGITALISAATION

Liikennejärjestelmän älyllistämisestä käytetään usein myös termiä liikenteen digitalisointi. Sen keinoin esimerkiksi uusien ekologisten liikkumisen vaihtoehtojen palvelutaso voidaan kehittää riittävän kilpailukykyiseksi, jotta se riittää houkuttelemaan yksityisautoilijat muiden liikkumismuotojen pariin. Toisaalta samaan aikaan myös yksityisautoilu muuttaa muotoaan: uusia ekologisempia käyttövoimavaihtoehtoja kehitetään, rajoitteita ja maksullisuutta lisätään, ajoneuvoihin ja tieverkkoon luodaan uutta älykkyyttä.

Teknologisesti ajatellen älykäs liikenne on yksi teollisen internetin ratkaisujen ja teknologiapinon merkittävistä käyttäjistä. Älykkään liikenteen ratkaisut sisältävät kaikki teollisen internetin peruselementit: jatkuva mittaaminen, hajautettu tiedonkeruu ja laitehallinta, tiedonsiirtoratkaisut, reaaliaikainen tilannekuva, keskitetty suurien tietomassojen varastointi (Big data) ja sen analytiikka sekä koko pinon lävistävät tiukat tietoturvavaatimukset (kyberturvallisuus).

Tutustu Nodeonin monipuolisiin älykkään liikenteen asiantuntijapalveluihin tarkemmin alla olevista linkeistä.

Suunnittelu

Toteutus

Projektipalvelut

Tutkimus ja kehitys

Ylläpitopalvelut

Back to top