Projektiorganisaatiossa kaikkien tekniikkalajien asiantuntemus tulee olla riittävällä tasolla, jotta tavoiteltu lopputulos savutetaan. Isonkin hankkeen toteutuksessa tulee usein merkittäviä ongelmia, mikäli jonkin pienen osa-alueen asiantuntemus pettää. Nodeon pystyy tarjoamaan tämän puuttuvan lenkin liikennehankkeiden teknisiin järjestelmiin.

Toimimme usein maamme merkittävimmissä liikennehankkeissa sekä suunnittelijana että asiantuntijana. Pystymme tarjoamaan kaikkiin osaamisalueisiimme (automaatio, sähkö, tietoliikenne, ohjelmistot, turvajärjestelmät) huipputason asiantuntijat, joiden monipuolinen kokemus ja syvällinen toimialatuntemus takaavat projektin kaikkien osa-alueiden huomioimisen laaja-alaisesti.

Projektiosaamisemme on hyödynnettävissä kaikissa hankkeen vaiheissa aina esisuunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon. Tyypillisiä projektipalveluitamme ovat mm. laadunvarmistus-, aikataulutus-, kustannuslaskenta- ja hankintavaiheen tehtävät.

Tyypillisesti projektipalveluille on tarve vaativissa infrarakentamisen kohteissa, jossa useat tekniikkalajit ja toimijat yhdistävät voimansa. Tällaisia kohteita ovat mm.:

 • Tunneli ja muut maanalaiset tilat
 • Moottoritiet
 • Avattavat sillat
 • Raja-asemat
 • Tie- ja katuympäristöt

Tarjoamme infra- ja liikennealan käyttöön usean sadan projektin kokemuksen ja asiantuntemuksen.

 • Asiantuntijapalvelut
 • Laadunvarmistus
 • Valvontatehtävät
 • Tarjous- ja hankintavaihe
 • Hankinta-asiakirjojen laadinta
 • Määrittelytehtävät
 • Tilaajan konsultin tehtävät
Ilkka Tuunanen

Haluatko lisätietoja?

Ilkka Tuunanen

Nodeonin syvällinen toimialaosaaminen projektien avuksi

Nodeonin asiantuntijoilla on merkittävä osuus toimialamme kokemuksesta ja osaamisesta. Asiantuntijoidemme joukossa on useita älykkään liikenteen pioneereja, jotka ovat kehittäneet alamme toimintamalleja, arkkitehtuureja ja tekniikoita aina toimialamme alkuvaiheista lähtien. Tämä syvällinen alan tuntemus yhdistettynä tuoreeseen osaamiseen tarjoavat juuri oikean asiantuntemuksen tässä nopeasti muuttuvassa toimintakentässä.

Olemme tottuneet toimimaan isoissa infrahankkeissa monissa eri rooleissa. Toimimme välillä lopputilaajan edustajana, toisinaan taas urakoitsijan puolella, usein olemme osa isompaa suunnittelu- ja konsulttiryhmittymää. Näiden roolien ymmärrys on toimintamme kannalta ensiarvoisen tärkeää, jotta pystymme tarjoamaan tilaajallemme juuri heidän tarvitsemansa osaamisen. Näissä tehtävissä asiantuntijan ja konsultin riippumattomuus sekä esteettömyys ovat meille aina itsestäänselvyyksiä.

Hankemaailmaan liittyvä osaamisemme muodostuu usean sadan projektin kokemuksesta, jonka tarjoamme infra- ja liikennealan käyttöön. Projektipalvelumme sisältävät mm. seuraavia tehtäviä:

 • Asiantuntijapalvelut automaation, sähkön, tietoliikenteeseen, turvajärjestelmiin ja ohjelmistoihin liittyen
 • Teknisten ratkaisujen varmistaminen (mm. suunnitelmien, ohjelmien ja laiteiden laadunvarmistus)
 • Valvontatehtävät (mm. työmaa, käyttöönotto, vastaanotto, takuuajan)
 • Tarjous- ja hankintavaiheen asiantuntijatehtävät
 • Tarjouspyyntöjen ja hankinta-asiakirjojen laadintaa
 • Laatuvaatimusten määrittely
 • Kustannuslaskenta
 • Projektien aikataulujen laadinta
 • Tilaajan konsultin tehtävät
 • Hankkeisiin liittyvät selvitykset ja ohjeet

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Esimerkkejä älyliikenteen projektitoimituksistamme

Rantatunneli – Tieliikenteen teollisuuslaitos keskellä kaupunkia

Tieliikenteessä tunnelit ovat liikenteen ja olosuhteiden hallinnan kannalta haastavimpia yksittäisiä tieosuuksia ja teknisesti kehittyneimpiä tieliikenteen infrakohteita. Tunneleissa häiriötilanteisiin reagointi vaatii tunnelin hallintajärjestelmältä jatkuvaa tilannekuvan seurantaa sekä välittömiä toimia liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi.

Tutustu caseen

Helsinki Jokeri 2 joukkoliikennetunnelin liikenteenhallintajärjestelmä

Helsingin kaupungissa sijaitsevaan Jokeri 2 -joukkoliikennetunneliin Nodeon toteutti tunnelin keskitetyn liikenteenohjausjärjestelmän. Toimittamamme ohjausjärjestelmä kerää tunnelissa liikkuvista ajoneuvoista tietoa liikenteen reaaliaikaisen tilannekuvan selvittämiseksi, reagoi tunnelissa tapahtuviin liikennetilanteen muutoksiin ja ohjaa kaikkia tunneliin sijoitettuja liikenteenohjauslaitteita.

Tutustu caseen

Back to top