Projektiorganisaatiossa kaikkien tekniikkalajien asiantuntemuksen on oltava riittävällä tasolla, jotta tavoiteltu lopputulos savutetaan. Isokin hanke törmää usein merkittäviin ongelmiin, mikäli jonkin pienen osa-alueen asiantuntemus pettää. Nodeon tarjoaa tämän puuttuvan lenkin liikennehankkeiden teknisiin järjestelmiin. 

Olemme toimineet useissa maamme merkittävimmissä liikennehankkeissa sekä suunnittelijana että asiantuntijana. Huipputason asiantuntijoidemme (automaatio, sähkö, valaistus, tietoliikenne, ohjelmistot, turvajärjestelmät) monipuolinen kokemus ja syvällinen toimialatuntemus takaavat projektin kaikkien osa-alueiden laaja-alaisen huomioimisen ja hankkeen päätymisen maaliinsa suunnitellusti.

Ymmärrämme kokonaisuuksia. Osaamisemme on hyödynnettävissä kaikissa hankkeen vaiheissa – aina esisuunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon.

Tyypillisiä projektipalveluitamme ovat mm. laadunvarmistus-, aikataulutus-, kustannuslaskenta- ja hankintavaiheen tehtävät. Osaamisellemme on tyypillisesti tarvetta etenkin vaativissa infrarakentamisen kohteissa, jossa useat tekniikkalajit ja toimijat yhdistävät voimansa. Tällaisia kohteita ovat mm.:

 • Tunneli ja muut maanalaiset tilat
 • Moottoritiet
 • Avattavat sillat
 • Raja-asemat
 • Tie- ja katuympäristöt
 • Asiantuntijapalvelut
 • Laadunvarmistus
 • Valvontatehtävät
 • Tarjous- ja hankintavaihe
 • Hankinta-asiakirjojen laadinta
 • Määrittelytehtävät
 • Tilaajan konsultin tehtävät
Ilkka Tuunanen

Haluatko lisätietoja?

Ilkka Tuunanen

Kuvituskuva

Usean sadan projektin kokemus sekä asiantuntemus infra- ja liikennealalta.

Nodeonin syvällinen toimialaosaaminen minimoi ongelmat hankkeen aikana

Nodeonin asiantuntijoiden joukossa on useita älykkään liikenteen pioneereja, jotka ovat kehittäneet alamme vakiintuneita toimintamalleja, arkkitehtuureja ja tekniikoita aina toimialamme alkuvaiheista lähtien. Tämä syvällinen alan tuntemus ja toisaalta tuore osaaminen yhdistyvät juuri oikeaksi asiantuntemukseksi nopeasti muuttuvassa toimintakentässä.

Olemme tottuneet toimimaan isoissa infrahankkeissa monissa eri rooleissa. Toimimme välillä lopputilaajan edustajana, välillä taas urakoitsijan asiantuntijoina. Usein olemme osa isompaa suunnittelu- ja konsulttiryhmittymää. Näiden roolien ymmärrys on toimintamme kannalta ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme tarjota tilaajallemme juuri heidän tarvitsemansa osaamisen. Näissä tehtävissä asiantuntijan ja konsultin riippumattomuus sekä esteettömyys ovat meille aina itsestäänselvyyksiä.

Hankemaailmaan liittyvä osaamisemme muodostuu usean sadan infra- ja liikennealan projektin kokemuksesta. Projektipalvelumme sisältävät mm. seuraavia tehtäviä:

 • Asiantuntijapalvelut automaation, sähkön, valaistukseen, tietoliikenteeseen, turvajärjestelmiin ja ohjelmistoihin liittyen
 • Teknisten ratkaisujen varmistaminen (mm. suunnitelmien, ohjelmien ja laiteiden laadunvarmistus)
 • Valvontatehtävät (mm. työmaa, käyttöönotto, vastaanotto, takuuajan)
 • Tarjous- ja hankintavaiheen asiantuntijatehtävät
 • Tarjouspyyntöjen ja hankinta-asiakirjojen laadintaa
 • Laatuvaatimusten määrittely
 • Kustannuslaskenta
 • Projektien aikataulujen laadinta
 • Tilaajan konsultin tehtävät
 • Hankkeisiin liittyvät selvitykset ja ohjeet

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Esimerkkejä älyliikenteen projektitoimituksistamme

Rantatunneli – Tieliikenteen teollisuuslaitos keskellä kaupunkia

Tieliikenteessä tunnelit ovat liikenteen ja olosuhteiden hallinnan kannalta haastavimpia yksittäisiä tieosuuksia ja teknisesti kehittyneimpiä tieliikenteen infrakohteita. Tunneleissa häiriötilanteisiin reagointi vaatii tunnelin hallintajärjestelmältä jatkuvaa tilannekuvan seurantaa sekä välittömiä toimia liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi.

Tutustu caseen

Helsinki Jokeri 2 joukkoliikennetunnelin liikenteenhallintajärjestelmä

Helsingin kaupungissa sijaitsevaan Jokeri 2 -joukkoliikennetunneliin Nodeon toteutti tunnelin keskitetyn liikenteenohjausjärjestelmän. Toimittamamme ohjausjärjestelmä kerää tunnelissa liikkuvista ajoneuvoista tietoa liikenteen reaaliaikaisen tilannekuvan selvittämiseksi, reagoi tunnelissa tapahtuviin liikennetilanteen muutoksiin ja ohjaa kaikkia tunneliin sijoitettuja liikenteenohjauslaitteita.

Tutustu caseen

Back to top