Liikennejärjestelmä on valtavassa murroksessa, jossa sen muutosta ohjaavat maailmanlaajuiset megatrendit, kuten kestävä kehitys, kaupungistuminen ja digitalisaatio. Digitalisaatio toimii muutosten mahdollistajana. Kaiken kehityksen päämääränä on, kuten älykkäässä liikenteessä aina, sujuvampi, turvallisempi ja ympäristöystävällisempi liikennejärjestelmä.

Älykkään liikenteen kentässä tutkimus ja kehitys vaativat samanaikaisesti kattavaa toimiala- ja teknologiaosaamista. Oleellista on ymmärtää toimialan historia, nykyiset käytössä olevat ratkaisut sekä jatkuvasti omaksua uusia teknologioita.

Teollinen internet, big data, tiedon analysointi, automaatio, robotiikka ja tekoäly kehittävät älykkään liikenteen toimialaa huimaa vauhtia kohti sujuvampaa ja ympäristöystävällisempää liikennejärjestelmää. Samaan aikaan kaiken kehityksen keskellä arvioidaan kriittisesti kehityksen myötä syntyviä uhkia. Yhtenä näistä aika ajoin nousee esiin tulevaisuuden ratkaisujen kyberturvallisuus ja tekoälyn virheettömyys.

Teollinen internet, big data, tiedon analysointi, automaatio, robotiikka ja tekoäly muokkaavat liikennetoimialaa huimaa vauhtia.

 • Älykkään liikenteen kehitys
 • Teknologiaselvitystyöt
 • Teknologiamäärittelyt
 • Tutkimusyhteistyö
 • Proof of Concept
Jarno Kallio

Haluatko lisätietoja?

Jarno Kallio

NODEONILLA PITKÄ KOKEMUS TOIMIALAN KEHITTÄMISESTÄ

Nodeonin henkilöstöllä on pitkä historia älykkään liikenteen toimialan käytäntöjen ja teknologia-arkkitehtuurien kehittämisestä yhdessä alan muiden toimijoiden ja julkishallinnon kanssa. Olemme olleet ennakkoluulottomasti luomassa uusia teknologiaratkaisuja, ja toisaalta kehittämässä myös uusia innovatiivisia tuotteita markkinoille. Kädenjälkemme näkyy myös toimialalla käytettävien standardien, hyvien ns. de facto -käytäntöjen sekä kansallisten arkkitehtuurien kehittämisessä ja määrittelemisessä.

Tutkimus- ja kehityshankkeiden tyypillisiä rooleja meille:

 • Teknologiaselvitystyöt
 • Teknologiaratkaisujen suunnittelu ja määrittely
 • Ohjelmistorajapintojen määrittely
 • Teknologiaratkaisujen soveltuvuuden arviointi
 • Hanke- ja arkkitehtuurisuunnittelu
 • Tietoliikenneratkaisujen testaus ja kehitys
 • Teknologioiden integrointi
 • POC-kehittäminen (Proof of Concept)

Meillä nuorten ennakkoluulottomien asiantuntijoiden innovaatiot sovitetaan älykkään liikenteen toimialan pitkäaikaiseen kokemukseen, mikä luo erinomaiset edellytykset toimialan kehittämiselle.

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top