Älykkäiden liikenteenhallintajärjestelmien ylläpitotoiminnassa on erittäin tärkeää ymmärtää järjestelmien toiminta ja niissä käytetty teknologia hyvin laajasti. Nodeonin asiantuntijoiden toteuttamat lukuisat hallintajärjestelmien suunnittelu- ja toteutusprojektit mahdollistavat myös niiden laadukkaan ylläpitotoiminnan.

Liikenteenhallintajärjestelmät sisältävät paljon monipuolista teknologiaa, kuten räätälöityjä ohjelmistoja, teollisuusautomaatiota, LVI-, tele- ja turvajärjestelmiä, älykästä valaistusta, sähköjakelua, tietoliikenneverkkoja, kamerateknologiaa, sensoreita, konenäköjärjestelmiä ja tien varren älykkäitä opasteita ja laitteita. Kaiken tämän syvällinen ymmärtäminen on oleellista laadukkaan ja onnistuneen liikenteenhallintajärjestelmien ylläpitotoiminnan kannalta.

Teknologiaosaamisen lisäksi ylläpitotoiminnan prosessimalleilla on myös tärkeä rooli ylläpitotoiminnassa. Liikenteenhallintajärjestelmiin liittyvässä ylläpitotoiminnassa on tullut yleiseksi käytännöksi toteuttaa ylläpito perinteisten IT-järjestelmien puolelta tutuksi tulleen ITIL-prosessimallin mukaisesti. ITIL-malli antaa ylläpitotoiminnalle ja sen parissa toimiville toimijoille yhteiset toimintamallit ja terminologian.

Kuvituskuva

Älyliikennejärjestelmien laaja-alainen ymmärrys sekä ylläpitotoiminnan prosessimallien hallinta mahdollistaa laadukkaan järjestelmien ylläpitotoiminnan.

Antti Muurikainen

Haluatko lisätietoja?

Antti Muurikainen

NODEONILLA MERKITTÄVÄ ROOLI LIIKENTEENHALLINTAJÄRJESTELMIEN YLLÄPITOTOIMINNASSA

Nodeonin ylläpitovastuulla on mm. puolet Liikenneviraston omistamista liikenteenhallintajärjestelmistä Suomessa. Ylläpidettävät järjestelmät sisältävät tunneleiden, moottori- ja valtateiden sekä siltojen liikenteenhallintajärjestelmien lisäksi erilaisia informaatio- ja opastusjärjestelmiä sekä kansallisen liikenteenhallintajärjestelmäarkkitehtuurin keskeisiä ohjelmistoja. Näiden lisäksi Nodeonilla on kokemusta myös meriliikenteen hallintajärjestelmien ylläpidosta.

Nodeonilla järjestelmien ylläpito perustuu aina määrämuotoiseen palvelukuvaukseen ja palvelusopimukseen. Palvelukuvaus määrittelee palvelun sisällön mm. toiminnallisen prosessin, käytettävien teknologioiden ja palvelutason suhteen. Asiakaskohtainen palvelusopimus määrittelee normaalien sopimuksen osapuoliin liittyvien sopimusteknisten asioiden lisäksi ylläpidettävät järjestelmät ja asiakaskohtaiset tarpeet.

Operatiivisesti Nodeonilla järjestelmien ylläpidosta vastaa monipuolisesti eri alojen teknologiaosaamisesta koostuva ylläpitorinki, jonka jäsenillä on perusteellinen ymmärrys koko liikenteenhallintajärjestelmissä käytettävistä teknologioista

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top