Ratikka luo kasvua Vantaalle

Ratikka on Vantaalle paitsi liikennehanke, myös merkittävä kaupunkikehityshanke. Nodeon toimi ratikan tietoliikenneverkon suunnittelijana ja konsulttina hankkeen esi- ja yleissuunnitteluvaiheissa.

Tutustu caseen

Avoimen datan äärellä

Digitraffic tarjoaa kattavan ja avoimen tietorajapinnan eri liikennemuotojen tietoon Suomessa. Nodeon hyödyntää tietoja liikenneanalytiikassaan, yhdistelee niitä asiakaskohtaiseen tietoon ja tarjoaa tehokkaat työkalut Suomen päätieverkon liikenteen tilannekuvaan ja historiatietoihin.

Tutustu caseen

Ketkä käyvät ja kuinka usein?

Huvipuisto noudattelee yhtäältä kaupan alan, toisaalta tapahtumanjärjestämisen lainalaisuuksia. Niin tai näin, Nodeonin analyysi tuottaa tarkkaa tietoa huvipuiston asiakkaista.

Tutustu caseen

Liikennedata ja analyysit pilveen reaaliajassa

Helsingin kaupungilla on pitkät perinteet modernien teknologioiden käytöstä liikennesuunnittelussa. Nodeon jatkaa tätä ketjua modernisoimalla liikenteen mittauslaitteet ja viemällä datan analyyseineen pilveen.

Tutustu caseen

Liikennevirtojen analysointi alueellisen kehittämisen tukena Jyväskylässä

Raviradasta alkunsa saanut Jyväskylän Hippos on tätä nykyä maamme merkittävimpiä liikunnan ja huippu-urheilun keskittymiä. Se kokoaa monipuolisesti liikunnan ja kilpaurheilun toimijoita siipiensä suojaan

Tutustu caseen

Mihin mahduttaa 2 miljoonaa ihmistä?

Helsingin väkiluvun on arvioitu kasvavan 860 000 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä. Samassa ajassa koko seudun väkiluvun arvioidaan nousevan 2 miljoonaan.

Tutustu caseen

Tulevaisuuden älykkäissä kaupungeissa tietoliikenteellä on merkittävä rooli

Teknologian määrä kasvaa kaupunkien kadunvarsilla Smart City -konseptien yleistyessä. Kaksi erityisen nopeasti kehittyvää aluetta ovat älykäs liikennejärjestelmä ja älykäs valaistus. Tässä kehityksessä tiedonsiirtoratkaisuilla on aivan keskeinen rooli.

Tutustu caseen

Mistä liityntäpysäköintialueille tullaan?

Liityntäpysäköinti on joukkoliikenteen asiakkaille tarkoitettu pysäköintiä. Sen avulla voidaan vähentää kaupunkien sisääntuloväylien ja kaupunkikeskustojen ruuhkautumista sekä jopa houkutella uusia joukkoliikenteen käyttäjiä seudun uloimmista osista.

Tutustu caseen

Paras projekti missä olen koskaan ollut mukana

Lempäälän Ideapark vetää puoleensa jopa 7 miljoonaa kävijää vuosittain, ja 99 % heistä saapuu paikalle autolla. Nodeon toteutti liikennevirta-analyysin Lempäälän Ideaparkille kevättalvesta 2019.

Tutustu caseen

Tekoäly laskee kaikki liikennemuodot

Monen muun kaupungin tavoin Jyväskylä kehittää aktiivisesti eri liikennemuotojen mittaamista. Nyt analyysejä tehdään myös tekoälyyn perustuvan ratkaisun avulla.

Tutustu caseen

Turvallisempi koulutie

Nodeon on kehittänyt kaupunkien tarpeisiin suunnatun älykkään liikenteen ratkaisun koulujen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Turvallisempi koulutie -ratkaisu perustuu LED-pohjaisiin muuttuviin nopeusrajoitus- ja varoitusmerkkeihin sekä niiden hallinnassa käytettävään Nodeon Smart City -hallintajärjestelmään.

Tutustu caseen

Vt 12 lahden eteläisen kehätien suunnittelu

Valtatie 12 on valtakunnallinen itä-länsisuuntainen päätie ja ainoita vielä kaupungin halki kulkevia valtateitä Suomessa. Nodeon on omalta osaltaan mukana parantamassa Lahden ja Hollolan alueen liikenneturvallisuutta ja tehostamassa maankäyttöä suunnittelemalla Vt 12 Lahden eteläisen kehätien teknisiä ratkaisuja.

Tutustu caseen

Helsingin ydinkeskusta-alueen väliaikainen läpiajoliikenteen analysointi

Helsingin kaupungille talvella 2018 toteutetut läpiajoliikenteen mittaukset ovat erinomainen esimerkki Nodeonin Liikennevirran mittaus ja analysointi -ratkaisun tuottamista hyödyistä liikennesuunnitteluhankkeiden lähtötietojen tuottamiseen liittyen.

Tutustu caseen

Rantatunneli – Tieliikenteen teollisuuslaitos keskellä kaupunkia

Tieliikenteessä tunnelit ovat liikenteen ja olosuhteiden hallinnan kannalta haastavimpia yksittäisiä tieosuuksia ja teknisesti kehittyneimpiä tieliikenteen infrakohteita. Tunneleissa häiriötilanteisiin reagointi vaatii tunnelin hallintajärjestelmältä jatkuvaa tilannekuvan seurantaa sekä välittömiä toimia liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi.

Tutustu caseen

JYVSECTEC kyberturvallisuus-ympäristön automaatiosimulaatio

Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutti JYVSECTEC on kehittänyt kehittyneen kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutusympäristön, jossa toteutetaan mm. Suomen merkittävimmät kyberturvallisuusharjoitukset. Nodeon kehittää yhteistyössä JYVSECTEC:n kanssa ympäristöä, jotta siellä voidaan simuloida myös automaatioympäristöihin liittyviä kyberturvallisuustilanteita.

Tutustu caseen

Helsinki Jokeri 2 joukkoliikennetunnelin liikenteenhallintajärjestelmä

Helsingin kaupungissa sijaitsevaan Jokeri 2 -joukkoliikennetunneliin Nodeon toteutti tunnelin keskitetyn liikenteenohjausjärjestelmän. Toimittamamme ohjausjärjestelmä kerää tunnelissa liikkuvista ajoneuvoista tietoa liikenteen reaaliaikaisen tilannekuvan selvittämiseksi, reagoi tunnelissa tapahtuviin liikennetilanteen muutoksiin ja ohjaa kaikkia tunneliin sijoitettuja liikenteenohjauslaitteita.

Tutustu caseen

SeaDatics – Älykkäiden merenkulun turvalaitteiden hallintajärjestelmä

Teollisen Internetin (Industrial IoT) ratkaisuistamme yhtenä esimerkkinä toimii yhteistyökumppanillemme Meritaito Oy:lle toteutettu älykkäiden merenkulun turvalaitteiden valvontajärjestelmä. Järjestelmän avulla merelle asennetut älykkäät turvalaitteet (mm. merimerkit ja poijut) liitetään langattomasti verkkoon ja turvalaitteisiin asennettujen antureiden, tiedonkeruu- ja tiedonvälitysratkaisujen avulla monitoroidaan niiden toimintaa ja sijaintia sekä kerätään meren olosuhdetietoja.

Tutustu caseen

Suomen jääkiekkoliiton tulospalvelu- ja tilastointijärjestelmä

Nodeon on toteuttanut Suomen jääkiekkoliitolle web-pohjaisen tilastointi- ja tulospalvelujärjestelmän arkkitehtuurisuunnittelusta sen toteutukseen saakka. Järjestelmän avulla hallitaan kaikki yllä mainittu tieto, tilastoidaan kaikki jääkiekkoliiton alaiset ottelut ja välitetään tiedot otteluista kaikkiin Suomen tärkeimpiin medioihin.

Tutustu caseen

Teknologiayhteistyö Meritaito Oy – Luottamus ja yhteinen visio

Nodeon on aloittanut Meritaidon kanssa SmartSea-brändiin liittyvän älykkäiden merenkulun turvalaitteiden hallintajärjestelmän kehittämisen, johon liittyen Meritaito kehittää oman pilvipohjaisen keskusjärjestelmäratkaisun älykkäistä turvalaitteista kerättävien tietojen hallintaan sekä turvalaitteiden etähallintaan liittyen.

Tutustu caseen

Back to top