Vt 12 lahden eteläisen kehätien suunnittelu

Valtatie 12 on valtakunnallinen itä-länsisuuntainen päätie ja ainoita vielä kaupungin halki kulkevia valtateitä Suomessa. Nodeon on omalta osaltaan mukana parantamassa Lahden ja Hollolan alueen liikenneturvallisuutta ja tehostamassa maankäyttöä suunnittelemalla Vt 12 Lahden eteläisen kehätien teknisiä ratkaisuja.

Tutustu caseen

Turvallisempi koulutie Jyväskylässä

Turvallisempi Koulutie on osa Nodeonin hajautettujen opastus- ja turvallisuusratkaisujen konseptia. Konseptin ydinajatus on, että vaikka Suomessa ja Pohjoismaissa älykästä tienvarsitelematiikkaa rakennetaan tyypillisesti laajoina järjestelminä moottoriteiden varsille, niin tarve kyseisille laitteille voikin olla myös pistemäinen vaarallinen tie- tai katuverkon kohta.

Tutustu caseen

Helsingin ydinkeskusta-alueen väliaikainen läpiajoliikenteen analysointi

Helsingin kaupungille talvella 2018 toteutetut läpiajoliikenteen mittaukset ovat erinomainen esimerkki Nodeonin Liikennevirran mittaus ja analysointi -ratkaisun tuottamista hyödyistä liikennesuunnitteluhankkeiden lähtötietojen tuottamiseen liittyen.

Tutustu caseen

Rantatunneli – Tieliikenteen teollisuuslaitos keskellä kaupunkia

Tieliikenteessä tunnelit ovat liikenteen ja olosuhteiden hallinnan kannalta haastavimpia yksittäisiä tieosuuksia ja teknisesti kehittyneimpiä tieliikenteen infrakohteita. Tunneleissa häiriötilanteisiin reagointi vaatii tunnelin hallintajärjestelmältä jatkuvaa tilannekuvan seurantaa sekä välittömiä toimia liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi.

Tutustu caseen

JYVSECTEC kyberturvallisuus-ympäristön automaatiosimulaatio

Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutti JYVSECTEC on kehittänyt kehittyneen kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutusympäristön, jossa toteutetaan mm. Suomen merkittävimmät kyberturvallisuusharjoitukset. Nodeon kehittää yhteistyössä JYVSECTEC:n kanssa ympäristöä, jotta siellä voidaan simuloida myös automaatioympäristöihin liittyviä kyberturvallisuustilanteita.

Tutustu caseen

Helsinki Jokeri 2 joukkoliikennetunnelin liikenteenhallintajärjestelmä

Helsingin kaupungissa sijaitsevaan Jokeri 2 -joukkoliikennetunneliin Nodeon toteutti tunnelin keskitetyn liikenteenohjausjärjestelmän. Toimittamamme ohjausjärjestelmä kerää tunnelissa liikkuvista ajoneuvoista tietoa liikenteen reaaliaikaisen tilannekuvan selvittämiseksi, reagoi tunnelissa tapahtuviin liikennetilanteen muutoksiin ja ohjaa kaikkia tunneliin sijoitettuja liikenteenohjauslaitteita.

Tutustu caseen

SeaDatics – Älykkäiden merenkulun turvalaitteiden hallintajärjestelmä

Teollisen Internetin (Industrial IoT) ratkaisuistamme yhtenä esimerkkinä toimii yhteistyökumppanillemme Meritaito Oy:lle toteutettu älykkäiden merenkulun turvalaitteiden valvontajärjestelmä. Järjestelmän avulla merelle asennetut älykkäät turvalaitteet (mm. merimerkit ja poijut) liitetään langattomasti verkkoon ja turvalaitteisiin asennettujen antureiden, tiedonkeruu- ja tiedonvälitysratkaisujen avulla monitoroidaan niiden toimintaa ja sijaintia sekä kerätään meren olosuhdetietoja.

Tutustu caseen

Suomen jääkiekkoliiton tulospalvelu- ja tilastointijärjestelmä

Nodeon on toteuttanut Suomen jääkiekkoliitolle web-pohjaisen tilastointi- ja tulospalvelujärjestelmän arkkitehtuurisuunnittelusta sen toteutukseen saakka. Järjestelmän avulla hallitaan kaikki yllä mainittu tieto, tilastoidaan kaikki jääkiekkoliiton alaiset ottelut ja välitetään tiedot otteluista kaikkiin Suomen tärkeimpiin medioihin.

Tutustu caseen

Teknologiayhteistyö Meritaito Oy – Luottamus ja yhteinen visio

Nodeon on aloittanut Meritaidon kanssa SmartSea-brändiin liittyvän älykkäiden merenkulun turvalaitteiden hallintajärjestelmän kehittämisen, johon liittyen Meritaito kehittää oman pilvipohjaisen keskusjärjestelmäratkaisun älykkäistä turvalaitteista kerättävien tietojen hallintaan sekä turvalaitteiden etähallintaan liittyen.

Tutustu caseen

Back to top