Kun liikennettä mitataan, pääasiallinen tarve on edelleen ajoneuvojen määrän mittaaminen ja luokittelu. Myös mittauksista saatavan tiedon käsittelyyn kannattaa panostaa.

Nodeon tarjoaa luotettavat liikenteen mittaus- ja luokitteluratkaisut valmiiksi integroituna pilvipohjaiseen Nodeon Smart City -alustaan.

Liikennemäärän mittaamiseen ja ajoneuvojen luokitteluun markkinoilla on tarjolla useita erilaisia teknologioita, joilla kaikilla on omia hyviä ja huonoja puolia. Varsinaisen ajoneuvojen mittaamisen lisäksi on myös ratkaistava, mihin ja miten mittaustieto siirretään, missä sitä säilytetään sekä minkälaisia analyysejä sen pohjalta tehdään eli kuinka tieto esitetään.

Nodeonin liikennemäärän mittausratkaisu on tuotteistettu palvelu, johon voidaan liittää useita erilaisia mittaustekniikoita. Tiedot välitetään kentältä Nodeon Smart City -pilveen, joka tarjoaa asiakkaalle keskitetyn käyttöliittymän mittaustietojen hallinnointiin ja analysointiin.

  • Liikennemäärän mittaus
  • Induktiiviset silmukat
  • Tekoäly
  • Mikroaaltolaskurit
  • Avoin data
  • Keskitetty tiedon keruu ja analysointi
Timo Majala

Haluatko lisätietoja?

Timo Majala

Kuvituskuva

Nodeonilta ajoneuvoliikenteen mittaamiseksi perinteiset induktiivisiin silmukoihin, tutkiin sekä modernit kamerakuvaan ja tekoälyyn pohjautuvat ratkaisut.

Liitettäviä mittausratkaisuja

Induktiiviset silmukkailmaisimet

Tien pinnan alle asennettavat induktiiviset silmukkailmaisimet ovat perinteinen ja edelleen luotettava tapa toteuttaa liikennemäärän mittaus ja liikenteen luokittelu. Tässä ratkaisussa ilmaisin reagoi sähköisen magneettikentän muutoksiin, kun ajoneuvo ajaa silmukan päälle.

Tekninen toteutustapa tekee ilmaisimesta luotettavan keinon liikennemäärän laskentaan kaikissa sääolosuhteissa ja eri vuodenaikoina.

Nodeonin ratkaisu voidaan liittää sekä uusiin että vanhoihin jo maahan asennettuihin silmukoihin.

Tekoälypohjainen mittaaminen

Neuroverkot ja syväoppiminen ovat viime vuosien aikana olleet yksi nopeimmista teknologian kehitysalueista. Ympäri maailmaa tutkimus- ja kehitystiimit opettavat neuroverkkoja tunnistamaan kuvista mitä moninaisempia asioita. Liikenteen mittaaminen on ollut yksi monista kehitysalueista tässä kentässä.

Nodeon tarjoaa ajoneuvoliikenteen mittaamiseksi tehokkaan kamerakuvan ja tekoälyn yhdistelmään perustuvan mittausratkaisun. Ratkaisu mahdollistaa yhden videokuvan perusteella tehokkaan kahden suunnan luokittelevan mittauksen. Ratkaisun yhtenä ylivoimaisena etuna on myös, että samalla ratkaisulla voidaan mitata yhtäaikaisesti sekä ajoneuvoliikenne että kevyt liikenne.

Mikroaaltolaskurit

Mikroaaltolaskurien yksi etu on niiden helppo asennettavuus. Ne ovatkin yleinen tapa toteuttaa liikenteen laskentaa erityisesti silloin, kun mittauspaikkaa on tarve siirtää laskennan aikana. Liikenteenlaskin voidaan asentaa ajoradan sivuun, jolloin sen asennus ei häiritse liikennettä.

Mikroaaltotekniikkaan perustuva laskenta tuottaa ajoneuvojen määrän lisäksi ajoneuvojen suunnan, nopeuden ja kaistatiedon.

Nodeonilta löytyy mikroaaltolaskuri, jonka välittämät tiedot voidaan liittää suoraan Nodeon Smart City -pilviratkaisuun.

Digitraffic liikennetieto

Digitraffic on valtakunnallinen avoin liikennetiedon rajanpinta, joka tarjoaa muun muassa koko maan kattavan liikenteen laskentajärjestelmän tiedot. Tiedot perustuvat kiinteisiin induktiivisiin silmukoihin pohjautuviin ns. LAM-mittauspisteisiin (Liikenteen automaattinen mittaus). Kiinteiden mittauspisteiden LAM-verkostoon kuuluu tällä hetkellä lähes 500 päätieverkolle asennettua mittauspistettä.

Nodeon tarjoaa keskitetysti Nodeon Smart City -ratkaisun kautta kaikkien mittauspisteiden reaaliaikaisen tilannekuvan sekä historiatiedot jopa 90-luvulle saakka valmiiksi analysoituna ja visuaalisesti karttapohjalla esitettynä.

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top