Kaupungit kehittävät kiihtyvästi myös kevyen liikenteen väyläverkostojaan. Myös kevyen liikenteen mittaukset antavat tärkeää pohjatietoa väyläsuunnittelulle.

Ilmastonmuutoksen yksi positiivinen ilmiö on ollut kevyen liikenteen suosion lisääntyminen erityisesti isommissa kaupungeissa. Kaupungit myös pyrkivät kasvattamaan tämän liikkumismuodon suosiota tekemällä entistä parempia kevyen liikenteen väyliä ja tarjoamalla muita pyöräilemistä lisääviä ja helpottavia palveluja, kuten kaupunkipyöräverkkoja.

Monin paikoin kaupunkikeskustat pyritään jopa pyhittämään täysin kevyen liikenteen käyttöön.

Nodeonilla kevyen liikenteen mittaaminen on kiinteä osa yrityksemme liikenteen mittauspalveluja. Tarjoamme tehokkaan tavan kevyen liikenteen mittaukseen sekä luokitteluun. Tiedot tarjotaan asiakkaille keskitetysti reaaliajassa kaiken mittaustiedon keskittävään Nodeon Smart City -mittaus- ja analysointijärjestelmään.

 

  • Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden määrät
  • Kamerakuva ja tekoälytunnistus
  • Keskitetty tiedon analysointi
Timo Majala

Haluatko lisätietoja?

Timo Majala

Kuvituskuva

Kaikkien mittaustekniikoiden mittaustiedot on tarkasteltavissa keskitetysti Nodeonin Smart City -pilviratkaisusta.

Tekoälypohjainen mittaaminen

Neuroverkot ja syväoppiminen ovat viime vuosien aikana olleet yksi nopeimmista teknologian kehitysalueista. Ympäri maailmaa tutkimus- ja kehitystiimit opettavat neuroverkkoja tunnistamaan kuvista mitä moninaisempia asioita. Liikenteen mittaaminen on ollut yksi monista kehitysalueista tässä kentässä.

Nodeon tarjoaa ajoneuvoliikenteen mittaamiseksi tehokkaan kamerakuvan ja tekoälyn yhdistelmään perustuvan mittausratkaisun. Ratkaisu mahdollistaa yhden videokuvan perusteella myös tehokkaan kaksisuuntaisen kevyen liikenteen mittauksen. Ratkaisun yhtenä ylivoimaisena etuna on myös, että yhdestä videokuvasta voidaan mitata ja luokitella yhtäaikaisesti nämä kaikki liikennemuodot.

Tekoälypohjaiset mittauspisteet tuottavat reaaliajassa tietoa Nodeonin pilvipohjaiseen Smart City -tiedonkeruujärjestelmään, johon tiedot ja analysointi keskitetään kaikissa Nodeonin mittausratkaisuissa.

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top