Liikenteen mittaaminen kehittyy huimaa vauhtia. Uudet mittausteknologiat tarjoavat perinteiseen liikennemäärien mittaamiseen yhä tehokkaampi keinoja samalla, kun innovatiivinen liikennevirtojen analysointi tarjoaa huimia mahdollisuuksia liikennesuunnittelun ja kaupan alan kehittämiseksi.

Liikennesuunnittelun tulisi pyrkiä entistä ympäristöystävällisempään, sujuvampaan ja turvallisempaan liikenteeseen. Toisaalta kauppiaan ja tapahtumajärjestäjän olisi esimerkiksi markkinointinsa suuntaamiseksi ja sen vaikuttavuuden arvioimiseksi hyvä saada entistä tarkempaa tietoa siitä, mistä hänen asiakkaansa tulevat ja keitä he ovat.

Tähän kehitykseen liikennevirtojen mittaaminen, analysointi ja reaaliaikainen tilannekuva tarjoavat kiinnostavia tiedolla johtamisen mahdollisuuksia.

NODEON ON INNOVATIIVISEN LIIKENTEEN MITTAAMISEN JA ANALYSOINNIN KEHITTÄJÄ

Nodeon on valjastanut koko asiantuntijuutensa uusien innovatiivisten mittausratkaisujen kehittämiseen. Yhdistämme ratkaisuissamme markkinoiden johtavia, innovatiivisia tekniikoita uudella tavalla lähtien mittauslaitteistojen loppuun saakka mietityistä asennustavoista sekä tehokkaasta energianhallinnasta.

Integroimme kaikki mittausratkaisut Nodeonin omaan Smart City -pilvipalveluun, jonka kautta asiakkaiden on mahdollista varastoida useiden eri ratkaisujen tarjoamaa tietoa keskitetysti ja johtaa tiedosta pitkälle vietyjä analyysejä.

Tiedolla johtamiseen käytetty aika maksaa itsensä lopulta takaisin. Työhön panostamalla saavutetaan parempi ymmärrys liikennejärjestelmien toiminnasta. Kaupan alalla se tarjoaa uudenlaiset edellytykset liiketoiminnan kehittämiselle ja kehityshankkeiden seurannalle.

Tutustu aiheeseen lisää web-sivujemme tuote-esittelyissä tai lue lisää aiheesta IteWikin artikkelista:

https://www.itewiki.fi/blog/2019/04/liikennevirtojen-analysointi-tarjoaa-huimia-mahdollisuuksia-liikennesuunnittelun-ja-kaupan-alan-kehittamiseksi/

Rekisteritunnistuspohjainen mittaus ja analysointi

Ajoneuvoliikenteen mittaaminen

Kevyen liikenteen mittaaminen

Avoin data

Kaupan ala ja tapahtumat

Back to top