Ajoneuvojen määrän mittaaminen ja ajoneuvojen luokittelu ovat edelleen pääasiallisia tarpeita liikenteen mittaamiseen liittyen. Nodeon tarjoaa luotettavat liikenteen mittaus- ja luokitteluratkaisut valmiiksi integroituna pilvipohjaiseen Nodeon Smart City -alustaan.

Jos liikenteen mittaamisessa on tarve saada selvitettyä liikennemäärä ja ajoneuvojen luokittelu, niin markkinoilla on tarjolla useita erilaisia teknologioita tämän ongelman ratkaisemiseksi, joilla kaikilla on omia hyviä ja huonoa puolia.

Ajoneuvojen mittaamisen lisäksi on myös ratkaistava, mihin ja miten mittaustieto siirretään, missä sitä säilytetään, minkälaisia analyysejä sen pohjalta tehdään eli kuinka tieto esitetään.

Nodeonin liikennemäärän mittausratkaisu on tuotteistettu ratkaisu, johon voidaan liittää useita erilaisia mittaustekniikoita. Tiedot välitetään kentältä Nodeon Smart City -pilveen, joka tarjoaa asiakkaalle keskitetyn pisteen mittaustietojen hallinnointiin ja analysointiin.

USEIDEN MITTAUSRATKAISUJEN TUKI

Induktiiviset silmukkailmaisimet
Tien pinnan alle asennettavat induktiiviset silmukkailmaisimet ovat perinteinen ja edelleen luotettava tapa toteuttaa liikennemäärän mittaus ja liikenteen luokittelu. Ilmaisin reagoi sähköisen magneettikentän muutoksiin, kun ajoneuvo ajaa silmukan päälle. Tekninen toteutustapa tekee ilmaisimesta luotettavan keinon liikennemäärän laskentaan kaikissa sääolosuhteissa ja eri vuodenaikoina. Nodeonin ratkaisu voidaan liittää sekä uusiin että vanhoihin jo maahan asennettuihin silmukoihin.

Mikroaaltolaskurit
Mikroaaltolaskurit ovat yleinen tapa toteuttaa liikenteen laskentaa erityisesti siirreltävissä laskennoissa sen helpon asennustekniikan vuoksi. Laskin voidaan asentaa ajoradan sivuun, jolloin sen asennus ei häiritse liikennettä. Mikroaaltotekniikkaan perustuva laskenta tuottaa liikenteestä ajoneuvojen määrän lisäksi ajoneuvojen suunnan, nopeuden ja kaistatiedon. Nodeonin ratkaisuun voidaan liittää avoimilla rajapinnoilla varustettuja mikroaaltolaskureita, jolloin niiden tuottama tieto välitetään automaattisesti Nodeon Smart City -pilviratkaisuun.

Liikenneviraston LAM-data
LAM-järjestelmä on osa Liikenneviraston liikenteen laskentajärjestelmää, joka perustuu kiinteisiin induktiivisiin silmukoihin pohjautuviin LAM-mittauspisteisiin sekä yleiseen liikenteenlaskentapalveluun (YL). Kiinteiden mittauspisteiden LAM-verkostoon kuuluu tällä hetkellä lähes 500 mittauspistettä yleisillä teillä.

Nodeon Smart City -ratkaisu tarjoaa asiakkaalle keskitetyn pisteen Liikenneviraston avoimen datan kautta saatavan koko maan kattavan LAM-mittausverkoston tietoihin visuaalisesti karttapohjalla esitettynä.

  • Liikennemäärä ja luokittelu
  • Induktiiviset silmukkamittaukset
  • Mikroaaltolaskurit
  • LAM-data
  • Tuotteistetut ratkaisut
  • Nodeon Smart City -pilviratkaisu
Timo Majala

Haluatko lisätietoja?

Timo Majala

Kuvituskuva

Tuntiliikennemäärän esitys Nodeon Smart City -pilvessä viiden minuutin välein päivitettynä.

TEKNINEN TOTEUTUS

Nodeonin kaikissa ratkaisuissa mittauksen tekninen toteutus perustuu tuotteistettuun kenttäratkaisuun, joka integroituu käytössä olevaan tunnistusteknologiaan. Kenttäratkaisu kerää tietoa mittauslaitteiden ohjelmistorajapintojen kautta kentälle asennettuun ohjelmoitavaan yksikköön, joka toteuttaa välittämisen salattuna Nodeon Smart City -alustaan.

Nodeon Smart City -alusta tarjoaa mittaustiedon pohjalta reaaliaikaisen tilannekuvan liikennetilanteesta, liikennevirran tunnuslukuja ja valmiita raportointityökaluja. Mittausten raakadata on myös mahdollista ladata käyttäjän omia analyysejä varten.

Jaa LinkedIniin Jaa Twitteriin

Back to top